Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště


Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem (561/2004 Sb.) a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je prováděcím předpisem k tomuto zákonu. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP), zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Pracovníci ŠPP se zaměřují na prevenci problémů spojených se vzděláváním žáků, pečují o jejich duševní zdraví a pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťují školní psycholog, výchovné poradkyně, školní metodička prevence a speciální pedagožka.

 

Štítky:

Metodik prevence

Metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Více

Autor: Petr Slívko Publikováno 4. 9. 2022 11:28

Školní psycholog

Náplní práce školního psychologa je poskytování poradenských služeb pro žáky, studenty, rodiče a zaměstnance školy. Jedná se především o oblasti vztahů, studia, volby kariéry a osobních problémů. Jeho úkolem je také v případě akutních situací poskytovat krizovou intervenci.

Více

Autor: Mgr. Petr Slívko Publikováno 11. 9. 2021 22:49

Výchovný poradce

Náplní práce výchovného poradce na škole je poskytování poradenských služeb pro žáky, rodiče a pedagogy. Jde především o oblast kariérového poradenství, kde ověřuje a potvrzuje správnost údajů na přihláškách ke studiu na vysoké či jiné škole.

Více

Publikováno 24. 3. 2021 7:38

Kariérový poradce

9. 9. 2019 - (13:00) - podzimní termín praktické maturitní zkoušky

Více

Publikováno 24. 3. 2021 7:33

Školní speciální pedagog

Činnost školního speciálního pedagoga:

Více

Publikováno 24. 3. 2021 7:32