Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Klub přátel školy Skalka

 

 

Klub přátel školy Skalka, z. s.

Klub přátel školy Skalka, z. s. je samostatným právním subjektem, jehož jménem vždy jedná předseda spolku, nebo jím pověřený člen výboru spolku. Posláním Klubu přátel školy Skalka, z. s. je podporovat činnost Střední školy technické a dopravní G. Habrmana Česká Třebová nad rámec, ve kterém školu podporuje stát, popularizovat výsledky školy na veřejnosti a působit vůči veřejnosti, zejména mezi rodiči žáků školy, osvětovou a pedagogickou činností.

Spolek mj. podporuje Střední školu technickou a dopravní G. Habrmana Česká Třebová v materiálním zabezpečení, zejména organizuje dobrovolnou finanční a jinou pomoc při rozvoji školy ve všech jejích aktivitách v rámci výchovně vzdělávací činnosti, přispívá na zájmovou činnost žáků, a to finančně i odbornou pomocí, a to včetně podpory talentovaných žáků při jejich účasti na soutěžích, odborných soustředěních a dalších odborně vzdělávacích akcích, jeho důležitou náplní je také zapůjčování základních učebnic žákům, dále Klub přátel školy Skalka z. s. přispívá na lyžařské kurzy a sportovní kurzy, které škola organizuje pro žáky v průběhu jejich studia, hradí v plné výši vybrané kulturní akce, či odborné přednášky, nebo na ně poměrovou částkou přispívá (např. kulturní představení aj.), financuje odměny pro úspěšné žáky za vynikající studijní výsledky, za reprezentaci školy apod.

K plnění své činnosti Klub přátel školy Skalka, z. s. vybírá na každý školní rok od žáků, resp. od jejich zákonných zástupců, finanční příspěvek, který stanovil výbor spolku na 700 Kč od 1. 9. 2023.

Bankovní spojení:

Název: Klub přátel školy Skalka, z. s.
Sídlo: Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová
IČO: 49312596

Banka: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 107-4568090297/0100

Složení výboru Klubu přátel školy Skalka, z. s.

Předseda: Jaromír Svoboda
Místopředseda: Mgr. Iveta Fraňková
Hospodářka: Ing. Martina Silberníková

Složení dozorčí rady Klubu přátel školy Skalka, z. s.

  • Mgr. Martina Macková
  • Mgr. Miloš Vacek
  • Jaroslav Silberník

Stanovy