Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovné poradenství > Výchovný poradce

Výchovný poradceNáplní práce výchovného poradce na škole je poskytování poradenských služeb pro žáky, rodiče a pedagogy. Jde především o oblast kariérového poradenství, kde ověřuje a potvrzuje správnost údajů na přihláškách ke studiu na vysoké či jiné škole.

Jeho dalším úkolem je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. V této oblasti úzce spolupracuje s ostatními školskými poradenskými zařízeními, tj. speciálně pedagogickými centry či pedagogicko-psychologickou poradnou.  

Výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky v rámci prevence nežádoucích jevů, řeší výchovné problémy a eviduje jejich výskyt. Poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy.

Budova Výchovný poradce Kontakt Email
Habrmanova Mgr. Radim Němec +420 465 568 124 [email protected]
Skalka Ing. Petra Bártová, Ph.D. +420 465 508 126, +420 737 774 036 [email protected]

Soubory ke stažení:

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Souhlas s testováním na omamné látky - rodiče

Souhlas s testováním na omamné látky - zletilý žák