Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Výchovný poradce

Výchovný poradceNáplní práce výchovného poradce na škole je poskytování poradenských služeb pro žáky, rodiče a pedagogy.

Jeho dalším úkolem je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. V této oblasti úzce spolupracuje s ostatními školskými poradenskými zařízeními, tj. speciálně pedagogickými centry či pedagogicko-psychologickou poradnou.  

Výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky v rámci prevence nežádoucích jevů, řeší výchovné problémy a eviduje jejich výskyt. Poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy.

Budova Výchovný poradce Kontakt Email
Habrmanova Mgr. Eva Kolářová 420 465 568 124 [email protected]
Skalka Mgr. Iveta Fraňková +420 465 508 193  [email protected]

 

Soubory ke stažení:

Souhlas s testováním na omamné látky - rodiče (pdf, docx)

Souhlas s testováním na omamné látky - zletilý žák (pdf, docx)