Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovné poradenství > Školní psycholog

Školní psychologNáplní práce školního psychologa je poskytování poradenských služeb pro žáky, studenty, rodiče a zaměstnance školy. Jedná se především o oblasti vztahů, studia, volby kariéry a osobních problémů. Jeho úkolem je také v případě akutních situací poskytovat krizovou intervenci.

Dále napomáhá adaptaci nových žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaným žákům. V této oblasti spolupracuje především se školskými poradenskými zařízeními (speciálně pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami). Mezi jeho činnosti také spadá realizace diagnostických šetření třídního kolektivu (třídní klima, vztahy ve třídě, …)

Při své práci úzce spolupracuje s výchovnými poradci, metodikem prevence, speciální pedagožkou a dalšími pedagogickými pracovníky.

 

Školní psycholog:

Mgr. Jakub Pisklák

Budova:

Habrmanova: místnost 213 (Po, St: 7:30-16:00, nebo dle domluvy)

Skalka: kancelář paní doktorky Bártové (Út: 7:30-16:00, nebo dle domluvy)

E-mail:

[email protected]