Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

 

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  • ústně v budově školy Habrmanova 1540, Česká Třebová, v kanceláři č. 220, případně v kanceláři č. 2101. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam,
  • písemně na adresu Habrmanova 1540, Česká Třebová, s označením obálky „NEOTVÍRAT WHISTLEBLOWING - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ v prostorách školy v místnosti č. 2131,
  • telefonicky na telefonním čísle 465568136 nebo 465568111,
  • elektronicky na e-mailové adrese [email protected].

 

Příslušnými osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:

personalistka školy, kancelář č. 220 nebo samostatná administrativní pracovnice budovy Habrmanova, kancelář č. 2101.            

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.