Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Kariérový poradce

Kariérový poradceKariérní poradenství provádí zájemce o studium, tak samotné studenty v širokých vodách budování jejich kariéry. Od výběru střední školy až po její absolvování a volby vysoké školy, či nástupu do zaměstnání.

Během spolupráce si žáci prohloubí vlastní sebepoznání, lépe se orientují v kariérních možnostech a prozkoumávají svá přání, cíle a možnosti. Na základě získaných informací následně činí informovanou kariérní volbu.

Mimo rozhovoru a koučovacího sezení během spolupráce využíváme psychologickou diagnostiku.

 • dvě schůzky a další dle domluvy (první pro rozhovor a koučování, druhá pro seznámení s výsledky a plánování dalšího postupu)
 • služba šitá na míru
 • vaše rozhodnutí, vaše volba

 

Pro žáky SŠ

 • Mgr. Jakub Pisklák (jakub.pisklak(at)vda.cz)
 • Kabinet 213
 • Konzultační hodiny:  Po, St, dle osobní domluvy

Činnost kariérového poradce:

 • kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze absolventů pro žáky a jejich zákonné zástupce
 • individuální šetření a poradenství k volbě povolání
 • poradenství pro žáky základních škol a jejich zákonné zástupce v oblasti přijímacího řízení a přijetí na SŠTD GH Česká Třebová
 • zprostředkování aktuálních informací ke studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách a jazykových školách
 • poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce se sociálním znevýhodněním
 • spolupráce s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (odborné předměty, český jazyk, občanská výchova)
 • vedení odborné dokumentace

Poradenská činnost kariérového poradce je určena:

 • žákům 3. a 4. ročníku SŠTD GH Česká Třebová a jejich zákonným zástupcům při volbě další vzdělávací nebo profesní dráhy žáků
 • žákům SŠTD GH Česká Třebová a jejich zákonným zástupcům při výukových problémech žáků a případném přestupu na jinou školu
 • potencionálním uchazečům o studiu na SŠTD GH Česká Třebová a jejich zákonným zástupcům

Užitečné odkazy