Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy

Historie školy

Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová vznikla 1. 7. 2011 sloučením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů, Skalka 1692, Česká Třebová a Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540.

Historie školy v datech:

 • 29. 9. 1945 – Škola byla založena jako Státní mistrovská škola strojnická, v jejím čele stanul ředitel Ing. Josef Sedláček.
 • 1. 10. 1946 – Ředitelem školy se stal Ing. Arnošt Jindřich.
 • 1. 9. 1947 – Škola dostala nový název – Mistrovská škola strojnická.
 • 1. 9. 1948 – Došlo k přejmenování na – Průmyslovou školu železniční.
 • 1. 9. 1949 – Škola získala další nový název – Vyšší průmyslová škola železniční.
 • 1. 9. 1953 – Název školy byl změněn – Železniční škola strojnická a dopravní.
 • Podzim 1953 – Začal fungovat studentský domov Na Skalce.
 • 1. 9. 1954 – Škola dostala název – Železniční škola.
 • 1. 7. 1956 –  Ředitelem byl jmenován pan Antonín Bouchal.
 • 1. 9. 1956 – Došlo k dalšímu přejmenování, tentokrát - Průmyslová škola železniční. (Pohled tehdejších žáků maturitního ročníku 1958 na studium)
 • 1. 9. 1960 – Nový název Střední průmyslová škola železniční se udržel 35 let.
 • 1. 8. 1969 – Ředitelem školy se stal Ing. Josef Brdíčko.
 • 10. 8. 1984 – Do funkce ředitele školy byl jmenován Ing. Oto Tichý.
 • Podzim 1986 - Slavnostní otevření tělocvičny Na Skále.
 • 1. 9. 1990 – Ing. Jaromír Urban byl ustanoven ředitelem školy.
 • 14. 9. 1992 – Bylo zahájeno vyučování vyššího odborného studia.
 • 1. 1. 1995 – Škola získala nový název – Vyšší dopravní akademie.
 • 1. 8. 1996 – Ing. Milan Kment se stal ředitelem školy
 • 1. 9. 2000 – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, tak zněl nový název po sloučení s Vyšší odbornou školou sociální a Střední odbornou školou Česká Třebová.
  • Ta byla založena 1. 9. 1954 jako Střední odborná škola pro studující při zaměstnání, známá jako večerní škola, ředitelem byl jmenován Jan Sedláček.
  • Dalšími řediteli byli Ing. Jiří Preisler (od roku1966), Ing. Jiří Doleček (od roku1986) a Ing. Josef Silbrník (od roku 1990).
  • V roce 1991 škola změnila název na: Střední odborná škola Česká Třebová, v roce 1996 byla přejmenována následovně: Vyšší odborná škola sociální a Střední odborná škola Česká Třebová.
 • 2001/02 - Oficiálně byla zahájena činnost CISCO Networking Academy na naší škole.
 • 1. 7. 2011 – Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová vznikla sloučením dvou subjektů, a to Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Gustava Habrmana se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm technických oborů Česká Třebová.
  • Tato škola vznikla v roce 1958 jako Učňovská škola, jejím náčelníkem byl jmenován Karel Kuvík.
  • V roce 1962 došlo k přejmenování na Odborné učiliště železniční.
  • V roce 1978 škola dostala nový název Střední odborné učiliště železniční Česká Třebová,
  • v roce 1994 Integrovaná střední škola technická.
  • 1. 9. 2000 změna názvu na: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů.
  • Ve vedení školy se vystřídali: náčelník Ladislav Šeda (od roku 1962), statutární zástupce Ing. František Černý (rok 1971), náčelník dipl.tech. František Dostálek (od roku 1971), náčelník Ing. Vladimír Typl (od roku 1983), statutární zástupce Ing. Ladislav Vyhlídal (rok 1990), náčelník a poté ředitel RNDr. Vlastimil Hýbl (od roku 1990), statutární zástupce Ing. Bohuslav Pilgr (od roku 2008).
 • 1. 8. 2017 – Ředitelem školy byl jmenován Mgr. Jan Kovář
 • 11. 1. 2018 – Slavnostní otevření Sportovní haly SKALKA
 • 1. 9. 2021 - Změna názvu školy na Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová

Historie SOŠ a SOU technických oborů, Skalka

 • příprava železničních učňů v České Třebové začala již kolem roku 1883
 • Po 2. světové válce byla v učňovském školství mezera (zanikla prvorepubliková Habrmanova škola práce)
 • Budova se stavěla postupně - dokončení výstavby v letech 1953-4, v jižním křídle ubytováni první studenti Střední průmyslové školy železniční
 • V roce 1950 položen základní kámen
 • 1952 zprovozněno jižní křídlo
 • 1953 zprovozněno severní křídlo
 • 1954 zprovozněn střed včetně kuchyně
 • V roce 1958 vznik Učňovské školy
 • Z Učňovské školy ve školním roce 1962-63 stalo Odborné učiliště (elektrotechnika a strojírenství se zaměřením na železniční dopravu)
 • 1. 9. 1980 zřízení Středního odborného učiliště železničního (zřizovatel SZD ČSD)
 • 1. 7. 1991 delimitace pod FMD (samostatný právní subjekt)
 • 1992 zkolaudována nová budova dílen
 • 1. 8. 1992 převzetí SOU Brázdov  (strojní učební obory a obor truhlář)
 • 1. 11. 1992 delimitace pod MH ČR
 • 1. 9. 1994 zaveden nový obor SOŠ a změna názvu na Integrovaná střední škola technická
 • 1. 1. 1996 převzetí SPV Litomyšlská (býv. SOU Armaturka – strojní učební obory)
 • 1. 11. 1996 delimitace pod MŠMT ČR
 • 1. 9. 2000 změna názvu na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů
 • 1. 8. 2001 delimitace pod Pardubický kraj
 • 1. 7. 2011 sloučení s Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou Gustava Habrmana