Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová (od 1. 9. 2021)

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125,
Pardubice - Staré Město,
530 02 Pardubice

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování ...

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Střední škola
 • Domov mládeže
 • Školní jídelna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová
  Habrmanova 1540
  560 02 Česká Třebová

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová
  Habrmanova 1540
  560 02 Česká Třebová

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle domluvy

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 465 568 111
  +420 465 508 428

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.vda.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová
  Habrmanova 1540
  560 02 Česká Třebová

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  [email protected]

 • 4.8 Datová schránka

  xedsz6r

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 16537611 / 0100

6. IČO

49314866

7. DIČ

CZ49314866

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: [email protected]

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): xedsz6r

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ.

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva

 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Štítek na stránce Ke stažení