Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Učební obory > Elektrikář

ElektrikářKód a název oboru:

26–51–H/01 Elektrikář

Název školního vzdělávacího programu:

Elektromechanik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia:

Tříleté denní studium

Označení tříd:

1F, 2F, 3F

 

b1430956.jpg b1430974.jpg b1440031.jpg
b1430969.jpg

 

 

Moderně koncipovaný obor s vyváženým podílem slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se absolventi mohou ucházet o přijetí do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik.

NABÍZÍME

 • Slaboproudé i silnoproudé zaměření dle požadavků trhu práce
 • Nově zřízenou učebnu CNC a 3D technologií
 • Měřící laboratoř vybavenou nejmodernější technikou
 • Zabezpečovací systémy objektů a vozidel Jablotron
 • Moderní elektroinstalace – inteligentní dům
 • Zapojování bytových a průmyslových rozvodů
 • Diagnostika a lokalizace el. závad ve slaboproudých i silnoproudých zařízeních
 • Spolupráce s firmami z okolí AVX, Starmon, Rieter, Schaltag, Soma, Komfi, CZ Loko, Bűhler, Mecawell
 • Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení především jako: elektrikář, provozní elektrikář, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, servisní mechanik elektrických a elektronických zařízení, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér zabezpečovacích zařízení, elektromontér rozvodných sítí, montér průmyslových i bytových elektroinstalací, opravář elektrických přístrojů, strojů a zařízení, případně v dalších příbuzných profesích.
 • Absolventi získávají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle NV 194/2022 Sb. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Dovednosti absolventů

 • uplatňují v praxi získané vědomosti a dovednosti z oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky a jsou schopni získávat nové informace ve svém oboru,
 • orientují se v technické dokumentaci, výrobních výkresech a v elektrotechnických normách;
 • využívají a uplatňují pravidla BOZP, určují a vyhodnocují bezpečnostní rizika při obsluze a práci na elektrických zařízeních; znají zásady poskytování první pomoci
 • ovládají běžné technologické postupy (opracování kovů, práce s vodiči a kabely, navíjení, demontáž a montáž sestav, zapojování a oživování elektrických obvodů);
 • ovládají speciální technologické postupy v elektrotechnice i v elektronice;
 • zapojují, uvádí do provozu, diagnostikují a opravují s pomocí technické dokumentace elektrické a elektronické obvody v souladu s platnými normami a předpisy;
 • provádí základní druhy elektrotechnických měření, volí vhodné metody a vyhodnocují naměřené hodnoty;
 • montují a zapojují prvky automatizační a zabezpečovací techniky;
 • provádí klasické domovní i průmyslové elektrické elektroinstalace i nejmodernější elektroinstalace, tzv. „moderní elektrický dům“;
 • provádí instalace rozvodů malého napětí – počítačové sítě a telefonní rozvody;
 • vyhledávají a odstraňují závady na elektrických a elektronických zařízeních;
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky.

Uplatnění

Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení především jako: elektrikář, provozní elektrikář, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, servisní mechanik elektrických a elektronických zařízení, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér zabezpečovacích zařízení, elektromontér rozvodných sítí, montér průmyslových i bytových elektroinstalací, opravář elektrických přístrojů, strojů a zařízení, případně v dalších příbuzných profesích.

Návaznost na další typy vzdělávání

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4-letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

V podmínkách naší školy umožňuje školní vzdělávací program přijetí úspěšných absolventů oboru Elektrikář do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik - elektrotechnik.

Učební plán 

předmět /ročník I. II. III. celkem
Český jazyk   1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka   1 1 2
Přírodní vědy 3 1   4
Matematika 2 2 1 5
Literatura a umění 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informatika 1 1 1 3
Ekonomika     2,5 2,5
Základy elektrotechniky 5     5
Elektrická měření   2 1 3
Odborný výcvik  12 17 17 46
Elektrické stroje a přístroje   2,5   2,5
Elektronika   2,5   2,5
Technologie 2,5     2,5
Strojnictví 1,5     1,5
Elektronická zařízení     2 2
Silnoproudá zařízení     2 2
Automatizační zařízení     1,5 1,5
Celkem 33 34 34 101