Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Učební obory > Strojní mechanik

Strojní mechanikKód a název oboru:

23-51-H/01
Strojní mechanik

Název školního vzdělávacího programu:

Zámečník

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Tříleté denní studium
Označení tříd 1Z, 2Z, 3Z
 
b1430525.jpg b1430801.jpg b1430839.jpg
b1430508.jpg b1430480.jpg b1430460.jpg


NABÍZÍME

Na trhu práce velmi žádaný strojírenský učební obor pro výrobu, montáž, údržbu a opravy strojů a zařízení využívaných v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a v domácnostech. Žáci se naučí obsluhovat mechanizované nářadí, pracovat na obráběcích strojích, spojovat kovy a plasty, tvářet materiál za studena i za tepla, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. Během studia žáci absolvují svářečský kurz s certifikovaným osvědčením. V rámci praktické přípravy aktivně spolupracujeme s několika významnými firmami v regionu (CZ LOKO a.s., Česká Třebová, KSK, s.r.o., Česká Třebová, LDM, s. r.o. Česká Třebová, DRUMEL a Co s.r.o., Česká Třebová, Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí, STORY DESIGN, a.s., Litomyšl).

Dílny praktické výuky jsou vybaveny veškerým zařízením pro ruční a strojní zpracování kovů (vrtání, soustružení, frézování, broušení), tepelné zpracování kovů (kovárna), svařování (CO2, autogen, plasmová řezačka) a pro montáže kovových konstrukcí.

Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají, kritérium pro přijetí je prospěch na základní škole.

Podle studijních výsledků žáci dostávají stipendium ve 2. pololetí 1. ročníku 300-400Kč , ve 2. ročníku 300-500Kč a ve 3. ročníku 400-600Kč měsíčně. 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře (CO2). Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Dovednosti absolventů

 • mají manuální řemeslnou zručnost při ručním zpracování kovů a plastů (např. měření a orýsování, pilování, řezání, stříhání, ohýbání, vrtání, vystružování, nýtování, řezání závitů, slícování, opravy nářadí, ruční kování a tepelné zpracování kovů, základy klempířských prací, pájení, lepení kovů a plastů, práce s mechanizovaným ručním nářadím,
 • využívají znalostí o různých druzích surovin či zpracovávaných materiálů, používaných nástrojů, strojů a zařízení, technologických postupů,
 • zpracovávají jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu zámečnické práce,
 • umí číst odbornou technickou dokumentaci a pracovat s ní při procesu výroby;
 • dodržují zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • zpracovávají i nekovové materiály včetně povrchových úprav,
 • obsluhují strojní zařízení pro obrábění kovů (broušení, vrtání, soustružení a frézování),
 • provádí svářečské práce (v rámci výuky získají svářečský průkaz),
 • udržují a opravují stroje a strojních zařízení,
 • provádí montážní a servisní práce,
 • vyrábí kovové konstrukce,
 • ovládají zdvihací a dopravní stroje a vázání břemen (po získání potřebného oprávnění).

Uplatnění

Absolventi se uplatní v povoláních :provozní zámečník, strojní zámečník, mechanik opravář, montér kovových konstrukcí, svářeč, montér potrubář, zámečník kolejových vozidel, stavební zámečník, kontrolor strojírenských výrobků a v mnoha dalších příbuzných zaměřeních. 

Návaznost na další typy vzdělávání

Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na středních školách buď v nástavbovém studiu v příslušném oboru nebo se také mohou ucházet o přijetí do vyššího ročníku 4 letého vzdělávacího programu denní formy vzdělávání v příslušném oboru.

Učební plán

Předmět /ročník I. II. III. celkem
Český jazyk   1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka   1 1 2
Přírodní vědy 3 1   4
Matematika 2 2 1 5
Literatura a umění 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Ekonomika     2,5 2,5
Technologie 1 2,5 2,5 6
Strojnictví 1,5 2 1,5 5
Strojírenská technologie 1,5 1,5 1 4
Odborný výcvik 15 17 17 49
Technická dokumentace 2 1 1,5 4,5
Celkem 32 34 34 100