Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žákyLogo

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST na jaře 2015 vyhlásil  VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 

Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

1. Číslo výzvy v informačním systému: 56 

2. Program, prioritní osa, oblast podpory 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) 

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

3. Cíle programu, oblasti podpory 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK 

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. 
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vyberou a tím si projektovou žádost sestaví. 

Škola si může vybrat každý typ šablony/kombinaci typů šablon v libovolném počtu. 

Šablony klíčových aktivit: 

 • 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 
 • 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 
 • 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. 
 • 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Projekt počítá se sedmi denním zájezdem do Velké Británie v rámci 4 šablon této klíčové aktivity s termínem 20. září 2015 – 26. září 2015. 

Jazykově-vzdělávacího pobytu se zúčastní 40 žáků střední školy /4x10 žáků/ a 4 vyučující anglického jazyka jako pedagogický doprovod. 

V ceně zájezdu je zahrnuta:

 • doprava dálkovým autobusem s možností občerstvení, přeprava trajektem/tunelem, 4 x  ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy v balíčku) v Londýně 9 vyučovacích hodin s     anglickými lektory (témata: život v Británii, Londýn, školství, konverzace), včetně potvrzení o absolvování výuky 
 • průvodce 
 • pojištění záruky pro případ úpadku CK 
 • odjezd od školy, přeprava trajektem/tunelem do Doveru
 • doprava po Londýnu
 • přejezd do Londýna, obvyklý okruh jako Whitehall, Big Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly, Trafalgarské náměstí, tržnice Covent Garden, katedrála sv. Pavla, Monument. 
 • návštěva muzea Madame Tussauds 
 • návštěva Přírodovědného muzea
 • pevnost Tower, korunovační klenoty
 • Greenwich a nultý poledník
 • Brighton a návštěva Sea Life Centre, útesy Seven Sisters, doprava tam a zpět 
 • Oxford, doprava tam a zpět  

Na naší škole si žáci střední školy vybírají z pěti studijních programů – elektrotechnika, informační technologie, mechanik elektrotechnik, nábytkářská výroba a provoz a ekonomika dopravy. Hlavním cizím jazykem je anglický jazyk. Tento projekt je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků. 

Žáci přicházejí na střední školu často s přáním zúčastnit se studijního zájezdu do Velké Británie. Na naší škole tuto akci v případě zájmu pořádáme. U přání ale mnohdy zůstane, protože finanční zátěž takové akce je pro mnohé sociálně slabé rodiny neakceptovatelná. Toto je příležitost, jak vyslat žáky zdarma na jazykově-vzdělávací pobyt. Projekt umožní žákům navštívit Velkou Británii, strávit několik dní v cizojazyčném prostředí, zdokonalit se v cizím jazyce a v neposlední řadě vidět spoustu zajímavých míst. Ubytování v rodinách je příležitostí ke komunikaci v cizím jazyce, ale také příležitostí porovnávat způsoby bydlení, stravování, trávení volného času a další odlišnosti v životním stylu.    

Projekt počítá se sedmi denním zájezdem do Velké Británie v rámci 4 šablon této klíčové aktivity. 

Jazykově-vzdělávacího pobytu se zúčastní 40 žáků střední školy – 4x10 žáků, a 4 vyučující anglického jazyka jako pedagogický doprovod. Cílem této akce je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení znalostí o Velké Británii a hlavním městě Londýně.

V rámci jazykově-vzdělávacího pobytu žáci absolvují kurz anglického jazyka v zahraniční vzdělávací instituci v rozsahu 9 vyučovacích hodin. Místo konání jazykového kurzu bude specifikováno v zadávacím řízení.

V rámci seznámení žáků s reáliemi navštívíme zajímavá místa a historické památky Londýna a jeho okolí, Brighton a Oxford. 

Doprovodný program (popis, lokalita, časový harmonogram):

 • 1. den Odjezd v dopoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké Británie.
 • 2. den V ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Návštěva Londýna –  Tower Bridge, Tower of London, HMS Belfast, divadlo Globe, Monument, St. Paul´s Cathedral, Trafalgar Square, British Museum. 20:00 setkání s rodinami v Londýně, večeře.
 • 3. den Dopoledne výuka / 3 lekce. Odpoledne návštěva Oxfordu – univerzitní město, kde studenti navštíví Christchurch College (jídelna z filmů o Harry Potterovi), tržnici a centrum města, a uvidí tak všechny nejznámější památky. 19:00 návrat do rodin, večeře.
 • 4. den Dopoledne výuka / 3 lekce. Návštěva Windsoru - prohlídka města a hradu, který je oficiální rezidencí britské monarchie a zároveň je také druhý největší obývaný hrad na světě (hned po Pražském hradě) a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob Viléma I. Dobyvatele. Procházka k Eton College, jedné z nejelitnějších ve Velké Británii. 19:00 návrat do rodin, večeře.
 • 5. den Dopoledne výuka / 3 lekce. Návštěva přímořských lázní Brighton, prohlídka Royal Pavilion, pobřeží a zábavní molo Palace Pier, uličky The Lanes, Sea Life Centre. V případě zájmu nákupy na Churchill Square. 19:00 návrat do rodin, večeře.
 • 6. den Celodenní prohlídka Londýna - procházka kolem nejvýznamnějších           míst: Westminster Abbey, Houses of Parliament, přes Horse Guards k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Hyde Park. Návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussauds. Cesta metrem/vlakem (lodičkou) na Greenwich, kde na skupinu bude čekat autobus. Večer přejezd do přístavu Dover/Folkstone, dále do Calais, noční průjezd Evropou.
 • 7. den Zpáteční cesta, příjezd v odpoledních až večerních hodinách.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii

Den první

Neděle se zdá být dobrým dnem pro cestu za dobrodružstvím a poznáním. Je 20. září, skoro poledne, blížím se ke škole. Autobus už je přistavený. Patrovým autobusem jsem nikdy nejel. K mému překvapení je tam mnohem méně prostoru, nemůžu se narovnat. Ostatní mají záhy stejný problém a ozývají se slušné i méně slušné komentáře ke stísněnému prostoru a také každou chvíli zazní: „au“, „kruci“, „no to snad…“.  Nakonec se všichni usadíme, nezbytné počítání účastníků zájezdu a jedeme směr Hradec Králové, Praha a …Německo, Belgie, Francie. Hranice překračujeme v podvečer a čeká nás noc v autobusu. Musím říct nic moc. Pohodlí, na to můžu zapomenout. Dnes se prostě moc nevyspím. Bylo nám řečeno, že se máme snažit usnout, protože nás čeká náročný den, ale nějak to nejde.

Den druhý

Když vjíždíme v Calais na trajekt, ještě je tma, ale než dosáhneme břehů Velké Británie, začíná svítat a nám se naskytne úžasný pohled na proslulé, vycházejícím sluncem osvícené útesy. Autobus nás vysadí na kraji Londýna, poblíž O2 arény a nás čeká celý den šlapání. Anglické počasí se připomíná záhy a zpočátku slabý déšť přechází do silného lijáku.

Od O2 arény jedeme metrem do centra. The Tube! Dostáváme celodenní jízdenku a připomínka: „Neztraťte to“ se zdá být zbytečná. Nejsme malí. Jenže už po 10 minutách se hlásí Tomáš, že tu jízdenku někde vytrousil. Je to krutá zkušenost. Nová jízdenka ho přijde na 12 liber.

Procházíme kolem Temže, s výhledem na mrakodrapy, London´s Crazy Skyscrapes – The Gherkin, The Shard, The Walkie-Talkie, Canary Wharf Tower. Je neuvěřitelné, jak jsou ty obrovské budovy zasazeny mezi ty historické, takže můžete mít pevnost a hrad Tower na jedné fotce spolu s tzv. okurkou /The Gherkin/. Míjíme kotvící loď HMS Belfast, přecházíme Tower Bridge a čeká nás návštěva hradu. Královské klenoty fakt stojí za vidění. Havrani jsou na svém místě, což je dobře, aneb jak legenda praví, kdyby havrani opustili Tower, znamenalo by to zánik monarchie. Strážci Toweru Beefeaters ochotně pózují turistům. Je poledne a nedaleko hradu je možné zakoupit fish and chips. Stojí to za ochutnání. Kdo má ještě řízky z domova, tak to řešit nemusí.

Pokračujeme v cestě, vidíme Tate Gallery, divadlo Globe, St. Paul´s Cathedral a Monument, který je připomínkou tragického požáru v roce 1666. U London Eye shlédneme 3D projekci. Příliš chození už si vybírá svou daň. Nohy bolí. Stále s deštníky nad hlavou se dostáváme na Trafalgar Square, kde uprostřed náměstí stojí sloup na památku admirála Nelsona a slavné bitvy u Trafalgaru. Ach to počasí! Fotka je moc tmavá.     

Odpolední cesta metrem se stává adrenalinovým zážitkem. Uprostřed dopravní špičky, kdy v metru stojíte, tělo na tělo, ani nevíte, jestli ty nohy, na kterých stojíte, jsou vaše, a najednou … vlak zastaví uprostřed dvou stanic, ozve se: „Be patient“. Nevíte, co se stalo, vzduch houstne a kyslík dochází. Když se po několika minutách vlak opět rozjíždí, všem se uleví.

Na meeting point se dostáváme po osmé večer. Všichni jsou hladoví a hlavně nervózní. Která rodina si mě odveze? Jaké to tam bude? Co když mi to jídlo nebude chutnat? A co když ho bude málo?

Den třetí

Členové mé nové rodiny jsou moc milí, jídlo mi chutná, takže mé obavy byly zbytečné. Začíná nový den. Poprvé jedeme do školy. Mám smíšené pocity. Vždyť budou mluvit pouze anglicky. Co když nebudu rozumět? Croydon College je několikapatrová budova s recepcí v přízemí. Dostáváme bezpečnostní čipy a ty musíme nosit po celou dobu pobytu ve škole. Přicházejí lektoři, jsou usměvaví a vypadají vstřícně. Rozdělují si nás podle předem připraveného seznamu. Dnes a následující dva dny nás vždy čeká dopolední 3 hodinový blok výuky.

Odpoledne vyrážíme na výlet do Oxfordu. Cesta trvá necelé 2 hodiny. Stojíme na akademické půdě a představujeme si, jaké by to bylo studovat tu.

Při prohlídce Christchurch College se dostáváme do světa kouzel. Snad každý zná Harry  Pottera a my se najednou ocitáme v jídelně známé kouzelnické školy v Bradavicích.

Prohlížíme si i centrum města, tržnici a obchůdky.

Po 19 hodině nás na meeting point čekají naši na týden adoptivní rodiče a odvážejí si nás domů.

Den čtvrtý

Další ráno, dnes obzvláště vydařené, svítí totiž od rána sluníčko a z nás už jsou zkušení cestovatelé. Čeká nás další výuka, dnes už ovšem bez obav, ve škole mi to celkem jde, rozumím, nic jiného mi totiž nezbývá, a občas je i legrace. Dnes si více všímám interiéru školy. Líbí se mi, že v každém patře jsou na zdi motta, myšlenky slavných nabádající k zamyšlení.

Odpoledne nás čeká Windsor, město a hrad, který je oficiální rezidencí britské monarchie a zároveň druhým největším obývaným hradem /hned po Pražském hradu/.

Procházkou jdeme k Eton College, jedné z nejelitnějších ve Velké Británii. Studenti musí nosit frak a své rodiče vidí několikrát do roka. Nevím, jestli by to bylo pro mě.

Den se opět chýlí ke konci, hodně toho nachodíme, ale to nevadí. Další náruč zážitků a opět meeting point s naší adoptivní rodinou.

Den pátý

Už jsme tu pátý den, rychle to utíká. Čeká nás poslední den výuky na anglické škole. Dnes dostáváme certifikáty deklarující absolvování kurzu. Lektorka nás chválí naší paní učitelce, prý jsme byli dobrými studenty.

Odpoledne odjíždíme na poslední výlet. Tentokrát nás čeká přímořské letovisko a lázně Brighton. Je dost větrno, ale sluníčko nás nezklame ani dnes. Začínáme pláží, otužilci zkouší teplotu moře, a projdeme se po zábavním molu Brighton Pier. Následuje mořské akvárium Sea Life Centre. V proskleném tunelu vidíme žraloky, mořskou želvu a spoustu dalších mořských živočichů. Zůstáváme i na krmení žraloků. Žraločí ploutev líně prorážející hladinu se s obdivuhodnou akcelerací pouští za kořistí. Říká se, že hrůza ze žraloků, pramenící z filmů, je neopodstatněná a těchto tvorů prý není třeba se bát.  No nevím, jsem rád, že v té nádrži nemusím být.

Později si ještě prohlédneme Brighton. Procházíme uličkami města, zastavíme se na krátký výklad u Royal Pavilion a také máme chvíli čas podívat se po dárcích a suvenýrech pro nás a naše blízké.

Dnes večer si musíme stihnout zabalit a ráno musíme být na meeting point o hodinu dříve. Hlavně nic nezapomenout.

Den šestý

Ráno jedeme s kufry a taškami na meeting point. Nechce se mi odjet, zvyknul jsem si a snad bych si zvyknul i na to počasí, taky se mi líbila ta tříhodinová výuka, ale všechno jednou skončí a my přece ještě neodjíždíme. Česká nás celodenní prohlídka Londýna a dalších jeho památek.

Naše putování začínáme u nultého poledníku na Greenwich, odkud se vláčkem přepravíme do centra. Procházíme kolem nejvýznamnějších míst: Westminster Abbey, Houses of Parliament a přes Hyde Park a Horse Guards se dostáváme až k Buckingham Palace.

Odpoledne se těšíme na Muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Jdeme pěšky, abychom si prohlédli náměstí Piccadilly Circus, a pak pokračujeme metrem.

V muzeu jsme strávili příjemné odpoledne. Většina voskových figurín je velmi autentická, také se mi líbila cesta anglickou historií v London cab. Sklepení s muzeem zločinu bylo rovněž zajímavé a 4D promítání bylo příjemnou tečkou.

Je večer a my opouštíme Londýn. Musíme být včas v přístavu ve Folkstone. Očekávané zpoždění nakonec není tak dlouhé, takže můžeme tunelem vyrazit na dlouhou cestu směr domov. Čeká nás druhá noc v autobusu. Tentokrát všichni usínáme. Únava se projevuje na všech a taky se těšíme domů.

Den sedmý

Poslední den našeho putování trávíme v autobusu s občasnými přestávkami na WC. Ke škole  se dostáváme v sobotu 26. září v odpoledních hodinách. Zbývá jen počkat, až si nás vyzvednou naši praví rodiče. Určitě se jim po nás stýskalo a mají pro nás něco dobrého po tak dlouhé cestě.

Během zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii žáci dostali dotazník se 14 otázkami, na které během pobytu a při zpáteční cestě odpovídali.

Vyhodnocení dotazníku ke stažení zde.