Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém krajiAktivity projektu v 1. pololetí šk. roku 2016/2017

Kroužky pro ZŠ

Ing. Martina Pleskotová - kroužek Modelování prvků ve 3D 

V rámci kroužku Modelování prvků ve 3D tvoří žáci ze základních geometrických těles různé prvky nejen z technické praxe. Zároveň si cvičí svoji prostorovou představivost, pečlivost a seznamují se s výkresovou dokumentací. Součástí kurzu je i tvorba sestav z vytvořených prvků a její animace.

Jaroslav Hlaváček DiS – kroužek Elektrotechnika-hrátky s elektronikou

Cílem kroužku je zájemce seznámit se základními elektronickými součástkami a jejich funkci a vlastnosti ověřit v jednoduchých funkčních obvodech. Praktická jednoduchá zapojení jsou realizovaná pomocí stavebnic Boffin 750

Kroužky pro SŠ

Tomáš Maleček – Programování mikroprocesorů

Základem programování jednočipových mikroprocesorů je naučit se pracovat s vývojovým prostředím v počítači, s elektronickou součástkou zvanou mikroprocesor, se speciálním zařízením zvaném programátor a také s testovacím zařízením, na kterém lze navržený program ihned otestovat.

Výstupem tohoto programování mohou být nejrůznější aplikace, které začínají na světelných efektech a pokračují až po složitější aplikace a systémy spolupracujícími s počítačem. Hlavním cílem tohoto zájmového kroužku je seznámit se s tvorbou nejrůznějších aplikací, se kterými se můžeme setkávat v běžném životě. Tyto aplikace jsou nejen užitečné, ale v závěru při jejich realizaci z nich máme současně i radost.

Mgr. Petr Slívko - Síťové technologie

Technologie počítačových sítí podle metodiky Cisco. Teorie sítí, tvorba a konfigurace sítí, praktické zapojování a konfigurace routerů, switchů, počítačů. 

Mgr. Ondřej Marko - Hardware – stavba PC

Cílem kroužku hardware – stavba PC je seznámit žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Žák se naučí navrhovat a sestavovat osobní počítače s ohledem k požadovanému účelu jejich použití, diagnostikovat druh hardwarových komponent a jejich případné chyby. Bude schopen připojit periferní zařízení k počítači, udržovat je v provozuschopném stavu, doplňovat spotřební materiál, provádět servis a drobné opravy. Dále bude mít žák možnost se v kroužků účastnit sestavováním počítače v minerálním oleji, montáží a kalibrací 3D tiskárny.

Další klíčové aktivity

KA7

 • Exkurze na Univerzitu Pardubice, návštěva odborné učebny diagnostiky a automatizace  (říjen 2016)

KA10

 • Interaktivní expozice Dlouhé stráně (19.10.2016)
 • Interaktivní expozice – odborný veletrh Brno (říjen 2016)

KA15

 • Exkurze do firmy Pars Nova Šumperk (říjen 2016)
 • Exkurze do firmy OEZ Siemens Letohrad (říjen 2016) – první skupina
 • Exkurze do firmy OEZ Siemens Letohrad (říjen 2016) – druhá skupina

Aktivity projektu v 2. pololetí šk. roku 2015/2016

KA12 - výuka ZŠ Ústecká, Česká Třebová, 21.3.2016

Žáci ZŠ Ústecká z České Třebové získávali v dílnách elektrotechniky a elektroniky základní vědomosti z oblasti elektrotechniky, prováděli jednoduché manuální činnosti při práci s elektrotechnickým materiálem, nářadím a přístroji. V dílně nábytkářství pracovali se dřevem a ručním i mechanizovaným nářadím.

Kroužky pro ZŠ

Ing. Martina Pleskotová - kroužek Modelování prvků ve 3D 

V rámci kroužku Modelování prvků ve 3D tvoří žáci ze základních geometrických těles různé prvky nejen z technické praxe. Zároveň si cvičí svoji prostorovou představivost, pečlivost a seznamují se s výkresovou dokumentací. Součástí kurzu je i tvorba sestav z vytvořených prvků a její animace.

Kontakt: [email protected]

Jaroslav Hlaváček DiS – kroužek Elektrotechnika-hrátky s elektronikou

Cílem kroužku je zájemce seznámit se základními elektronickými součástkami a jejich funkci a vlastnosti ověřit v jednoduchých funkčních obvodech. Praktická jednoduchá zapojení jsou realizovaná pomocí stavebnic Boffin 750

Kontakt: [email protected]

Kroužky pro SŠ

Tomáš Maleček – Programování mikroprocesorů

Základem programování jednočipových mikroprocesorů je naučit se pracovat s vývojovým prostředím v počítači, s elektronickou součástkou zvanou mikroprocesor, se speciálním zařízením zvaném programátor a také s testovacím zařízením, na kterém lze navržený program ihned otestovat.

Výstupem tohoto programování mohou být nejrůznější aplikace, které začínají na světelných efektech a pokračují až po složitější aplikace a systémy spolupracujícími s počítačem. Hlavním cílem tohoto zájmového kroužku je seznámit se s tvorbou nejrůznějších aplikací, se kterými se můžeme setkávat v běžném životě. Tyto aplikace jsou nejen užitečné, ale v závěru při jejich realizaci z nich máme současně i radost.

Kontakt: [email protected]

Mgr. Petr Slívko - Síťové technologie

Technologie počítačových sítí podle metodiky Cisco. Teorie sítí, tvorba a konfigurace sítí, praktické zapojování a konfigurace routerů, switchů, počítačů. Kroužek je určen pro žáky středních škol.

Kontakt: [email protected]

Mgr. Ondřej Marko - Hardware – stavba PC

Cílem kroužku hardware – stavba PC je seznámit žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Žák se naučí navrhovat a sestavovat osobní počítače s ohledem k požadovanému účelu jejich použití, diagnostikovat druh hardwarových komponent a jejich případné chyby. Bude schopen připojit periferní zařízení k počítači, udržovat je v provozuschopném stavu, doplňovat spotřební materiál, provádět servis a drobné opravy. Dále bude mít žák možnost se v kroužku účastnit sestavováním počítače v minerálním oleji, montáží a kalibrací 3D tiskárny.

Kroužek je určen pro žáky středních škol.

Kontakt: [email protected]

Další klíčové aktivity

KA8

 • Přednáška odborníka z praxe na téma měření v počítačových sítích (3. ročník oboru Informační technologie, měsíc květen 2016)
 • Přednáška odborníka z praxe na téma zabezpečovací systémy (3. ročník oboru Elektrotechnika, měsíc květen 2016)

KA12

 • Výuka ZŠ Ústecká, Česká Třebová, 21.3.2016
 • Výuka ZŠ Habrmanova, Česká Třebová, 4.4.2016
 • Výuka ZŠ Nádražní, Česká Třebová, 18.4.2016
 • Výuka ZŠ Zámecká, Litomyšl, 2.5.2016
 • Výuka ZŠ T.G.Masaryka, Litomyšl, 16.5.2016
 • Výuka ZŠ U Školek, Litomyšl, 30.5.2016

KA14

 • Výuka ZŠ   žáky SŠ, ZŠ Ústecká, Česká Třebová, 21.3.2016
 • Výuka ZŠ   žáky SŠ, ZŠ Habrmanova, Česká Třebová, 4.4.2016
 • Výuka ZŠ   žáky SŠ, ZŠ Nádražní, Česká Třebová, 18.4.2016

KA15

 • Exkurze do firmy ABB s.r.o. Jablonec nad Nisou, květen 2016 (obory elektro L a H)

Návštěvy interaktivních expozic a firem v 1. pololetí šk. roku 2015/2016

KA 10 - exkurze veletrh Woodtec Brno 

KA 10 - exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav

KA 15 - exkurze OEZ Siemens Letohrad

Plán udržitelnosti projektu v 1. pololetí šk. roku 2015/2016

Kroužky pro ZŠ

Ing. Martina Pleskotová - kroužek Modelování prvků ve 3D 

V rámci kroužku Modelování prvků ve 3D tvoří žáci ze základních geometrických těles různé prvky nejen z technické praxe. Zároveň si cvičí svoji prostorovou představivost, pečlivost a seznamují se s výkresovou dokumentací. Součástí kurzu je i tvorba sestav z vytvořených prvků a její animace.

První setkání 19. října (liché pondělí) v 15.00, kontakt: [email protected]

Jaroslav Hlaváček DiS – kroužek Elektrotechnika-hrátky s elektronikou

Cílem kroužku je zájemce seznámit se základními elektronickými součástkami a jejich funkci a vlastnosti ověřit v jednoduchých funkčních obvodech. Praktická jednoduchá zapojení jsou realizovaná pomocí stavebnic Boffin 750

První setkání 12. října (sudé pondělí) v 15.00, kontakt: [email protected]

Kroužky pro SŠ

Tomáš Maleček – Programování mikroprocesorů

Základem programování jednočipových mikroprocesorů je naučit se pracovat s vývojovým prostředím v počítači, s elektronickou součástkou zvanou mikroprocesor, se speciálním zařízením zvaném programátor a také s testovacím zařízením, na kterém lze navržený program ihned otestovat.

Výstupem tohoto programování mohou být nejrůznější aplikace, které začínají na světelných efektech a pokračují až po složitější aplikace a systémy spolupracujícími s počítačem. Hlavním cílem tohoto zájmového kroužku je seznámit se s tvorbou nejrůznějších aplikací, se kterými se můžeme setkávat v běžném životě. Tyto aplikace jsou nejen užitečné, ale v závěru při jejich realizaci z nich máme současně i radost.

Mgr. Petr Slívko - Síťové technologie

Technologie počítačových sítí podle metodiky Cisco. Teorie sítí, tvorba a konfigurace sítí, praktické zapojování a konfigurace routerů, switchů, počítačů. Kroužek je určen pro žáky středních škol.

Kroužek se bude konat každou středu od 14:00 – 16:00, první schůzka bude 16.9.2015.

Mgr. Ondřej Marko - Hardware – stavba PC

Cílem kroužku hardware – stavba PC je seznámit žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Žák se naučí navrhovat a sestavovat osobní počítače s ohledem k požadovanému účelu jejich použití, diagnostikovat druh hardwarových komponent a jejich případné chyby. Bude schopen připojit periferní zařízení k počítači, udržovat je v provozuschopném stavu, doplňovat spotřební materiál, provádět servis a drobné opravy. Dále bude mít žák možnost se v kroužků účastnit sestavováním počítače v minerálním oleji, montáží a kalibrací 3D tiskárny.

Kroužek je určen pro žáky středních škol.

Kroužek se bude konat každé úterý od 14:00 – 16:00, první schůzka bude 6.10.2015. Termíny kroužku je možné po dohodě s účastníky kroužku změnit

Další klíčové aktivity

KA7

 • Exkurze na ČVUT Praha, návštěva dopravního sálu (říjen 2015)

KA10

 • Interaktivní expozice Vítkovice (říjen 2015)
 • Interaktivní expozice – veletrh Woodtec Brno (říjen 2015)
 • Interaktivní expozice – Muzeum Škoda Auto Mladá Boleslav (říjen 2015)

KA15

 • Exkurze do firmy Pars Nova Šumperk (říjen 2015)
 • Exkurze do firmy OEZ Siemens Letohrad (říjen 2015) – první skupina
 • Exkurze do firmy OEZ Siemens Letohrad (říjen 2015) – druhá skupina

 

 

Závěrečná evaluační zpráva projektu

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012

VOŠ a SŠT Česká Třebová se zapojila do projektu Pardubického kraje v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Projekt má název "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji". Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu  České republiky.

Projekt je realizován od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 s udržitelností v dalších třech letech. Naše škola si bude moci zlepšit vybavení dílen, laboratoří a odborných učeben. Projekt by měl také přispět k intenzivnější spolupráci mezi základními školami Hlavním záměrem je zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory a ovlivnit tím výběr jejich následujícího povolání.

Našimi smluvními partnery v rámci projektu jsou:

Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová

Základní škola Česká Třebová, Ústecká 160, 560 03 Česká Třebová

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl

Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145, 570 01 Litomyšl

Základní škola Litomyšl,U Školek 1117, 570 01 Litomyšl

V rámci projektu jsou průběžně realizovány následující aktivity:

1. Nové vybavení učeben, dílen a laboratoří v rámci projektu

Pořízením nového vybavení dojde k modernizaci dílen (nábytkářství, slaboproudé elektrotechniky a silnoproudé elektrotechniky) a učeben (počítačových sítí, počítačové podpory konstruování a výroby, elektroniky a elektrotechnických měření a přírodních věd).

Nové vybavení učeben, dílen a laboratoří v rámci projektu

1) Modernizace výuky počítačových sítí (areál Habrmanova)

Učebna bude vybavena moderním zařízením ve složení 6 směrovačů, 6 karet WAN rozhraní, 12 přepínačů, 2 firewally 10 bezdrátových přístupových bodů, 10 bezdrátových USB klientských adaptérů a potřebná kabeláž včetně datových rozvaděčů pro instalaci všech komponent a aktuální literaturou.

2) Modernizace učebny elektroniky a ELT měření (areál Habrmanova)

V učebně bude vytvořeno 10 měřících pracovišť se speciálními laboratorními stoly, instalací elektrorozvodů se stejnosměrným i střídavým napětím a dalším vybavením. Dojde k doplnění, rozšíření a modernizování dalšími měřícími přístroji a pomůckami pro základní i složitější elektrická měření, pro cvičení z elektroniky, číslicové techniky, slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky.

3) Modernizace dílny silnoproudé elektrotechniky (areál Skalka)

Nově vybudované pracoviště umožní procvičování celého komplexu úloh moderních domovních i průmyslových elektrických instalací. V dílně bude vybudováno 6 nových pracovišť pro realizaci úloh z elektrických instalací včetně instalačních přístrojů a potřebného nářadí. Dále bude vybudováno jedno pracoviště pro montáže elektrických přípojek a bude dovybaveno pracoviště s moderními domácími spotřebiči.

4) Modernizace dílny elektroniky (areál Skalka)

Dílna bude komplexně vybavena speciální přístrojovou a měřicí technikou, základním a speciálním nářadím, výukovou stavebnicí PC a moderním zařízením pro zabezpečení budov.  Nové vybavení umožní výrobu a oživování jednoduchých i složitějších moderních elektronických zařízení a montáž zabezpečovacích systémů a instalací s využitím nejnovějších technologií.  

5) Modernizace dílny nábytkářství (areál Skalka)

Dílna bude vybavena 12 novými hoblicemi s úložným prostorem pro ruční nářadí. Dále elektrickým přenosným nářadím ke zhotovení jednodušších i složitějších výrobků ze dřeva a výukovým pracovištěm pro montáže speciálního moderního nábytkového kování včetně montáží dalšího příslušenství v moderní kuchyňské lince

6) SW vybavení pro podporu výuky 3D CAD/CAM systémů (areál Skalka)

Pořízení min. 30 licencí SW 3D CAD (počítačová podpora konstruování) a min. 10 licencí SW 3D CAM (počítačová podpora výroby s využitím CNC strojů) plně integrovaného s prostředím CAD. SW bude instalován ve stávajících učebnách výpočetní techniky.

7) Vybudování kombinované učebny přírodních věd (areál Habrmanova)

Učebna umožní realizaci laboratorních cvičení a projektů v přírodovědných předmětech, výuku fyziky, měření fyzikálních veličin biologie, biologie člověka a výuku ekologie. V učebně bude instalováno deset laboratorních stolů (jeden stůl pro 3 žáky), demonstrační pracoviště učitele s přívodem vody, skříně pro uložení pomůcek a pořízeny nové učební pomůcky.

Modernizované učebny budou využity pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ i spolupracujících základních škol a přispějí ke zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory.

2. Sdílení učeben a laboratoří střední školy pro povinnou výuku žáků základních škol

Žáci 6. až 9. tříd základních škol v pravidelných cyklech navštěvují dílny praktické výuky, laboratoře a učebny výpočetní techniky naší školu, kde získávají nové poznatky z oblasti technického vzdělávání.

» harmonogram výuky pro školní rok 2013-2014

» harmonogram výuky pro školní rok 2014-2015

3. Volnočasové aktivity žáků SŠ a ZŠ s využitím moderních učeben-dílen-laboratoří

V rámci projektu organizujeme celou řadu zájmových kroužků pro žáky SŠ a ZŠ. Jedná se kroužky:

Ruční opracování dřeva a soustružení, Řezbářství, Tvorba interiéru v CAD, Modelování prvků  ve 3D, Počítačová grafika, Hardware stavba - PC, Programování mikroprocesorů v praxi, Tvorba Internetových stránek, GNU/Linux, Robotika, Inteligentní dům a zabezpečovací technika, Hrátky s elektronikou.

» přehled kroužků ve školním roce 2013-2014

4. Návštěvy technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru a do výrobních závodů

Exkurze jsou organizovány třemi způsoby. Veřejnou hromadnou dopravou, autobusem na objednávku nebo jako komplexní služba, kdy je žákům se zajištěním dopravy na objednávku včetně stravy.

» přehled plánovaných exkurzí do roku 2015

5. Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů

V rámci této klíčové aktivity připravujeme odborná školení pro žáky a učitele SŠ zaměřená na aktuální problematiku výrobních firem. Žáci i učitelé se tak budou moci dovědět nejnovější informace od odborníků z praxe o moderních trendech vývoje techniky a výroby v oblastech elektrotechniky, dřevařského průmyslu, strojírenství a informačních a komunikačních technologií. Do výuky se zapojí odborníci např. z těchto firem:

CZ LOKO a.s., Česká Třebová, Elektrizace železnic a.s., Praha, STORY DESIGN, a.s. Litomyšl, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí, ADOR CZ s.r.o. Dolní Dobrouč, DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o. Polička, LDM, s. r.o. Česká Třebová, Rieter CZ s.r.o Ústí nad Orlicí, Wendell electronics, a. s. Lanškroun, SOR Libchavy s.r.o. Libchavy, OEZ s.r.o. Letohrad, Isolit-Bravo, s.r.o. Jablonné n. Orlicí, JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec nad Nisou.

Poznámka: Výčet firem není úplný, bude postupně rozšiřován.

6. Odborná školení pro učitele SŠ

V rámci projektu organizujeme pro učitele odborných předmětů v oblasti nábytkářství specializovaná školení na počítačovou podporu konstruování (CAD) a počítačovou podporu výroby (CAM) zaměřená na nejmodernější technologie a programování CNC obrábění ve dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu.

7. Spolupráce středních škol a vysokých technických škol

V rámci této klíčové aktivity připravujeme návštěvy žáků SŠ na technických vysokých školách, kde bude možnost seznámit se s vybavením a činností odborných laboratoří a učeben včetně praktických ukázek laboratorních

Laboratoř 1

Laboratoř 2

Elektrodílna

Truhlárna

Truhlárna

Modelování 3D

HODNOCENÍ 6. MONITOROVACÍHO OBDOBÍ (1.3.2015 – 30.6.2015)

KA1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny , KA2 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem

Vybavení bylo nakoupeno v předchozích MO a v tomto 6. MO je využíváno v rámci v rámci KA2, KA5, KA12, KA13 a KA14.

Přehled četnosti výuky v inovovaných učebnách (H_areál Habrmanova, S_areál Skalka)

Učebna Aktivita Počet žáků Počet hodin výuky
H_214_ICT KA2 164 194
H_214_ICT KA12 17 8
H_308_př. vědy KA2 215 135
H_308_př. vědy KA12 15 8
H_404_elektrotechnika KA2 95 171
S_10_elektrotechnika KA2 126 51
S_10_elektrotechnika KA12 34 12
S_24_ICT KA2 10 18
S_24_ICT KA12 29 12
S_251_slaboproud KA2 34 449
S_251_slaboproud KA12 26 16
S_333_nábytkářství KA2 29 491
S_333_nábytkářství KA12 29 16
S_435_silnoproud KA2 20 464
S_435_silnoproud KA12 26 16
Celkem   869 2 061

KA3 Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu.

V tomto období byly realizovány kurzy:

  Název kurzu Počet ped. pracovníků
1   Systém Solid CAM – 2 osé a 3 osé frézování  4
2 „Implementing IP Routing“  4

KA5  a KA 13 Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ a žáků ZŠ

V rámci této aktivity byly v 6. MO realizovány v nově inovovaných učebnách všechny odborné kroužky pro žáky SŠ a ZŠ, jejichž přehled je uveden v hodnocení 5. MO

KA8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů

3.3.2015, přednáška „Prvotní zpracování a využití dřeva jako obnovitelné suroviny“,

22 žáků SŠ, třídy 1N a 1T

6.3.2015, přednáška „Elektrická výzbroj moderních autobusů“

19 žáků SŠ, třída 4M

10.3.2015, přednáška „Optická vlákna, sítě, konektory …“

19 žáků SŠ, třídy I3 a I4

10.3.2015, přednáška „Moderní systémy zabezpečení automobilů“

13 žáků SŠ, třídy 3H, 3F, 3M

11.3.2015, přednáška „Moderní informační a zabezpečovací systémy v dopravě“

24 žáků SŠ, třídy E2 a E3

12.3.2015, přednáška „Moderní systémy zabezpečení budov“

13 žáků SŠ třídy 3H, 3F, 3M

16.3.2015, přednáška „Pneumatické systémy kolejových vozidel“

13 žáků SŠ třídy 3Z

16.3.2015, přednáška „Výrova eurooken, tepelné úpravy dřeva“

19 žáků SŠ třídy 3T

24.3.2015, přednáška „Moderní výrobní technologie pro produkci elektronických výrobků“

14 žáků SŠ třídy 2F a 3F

7.4.2015, přednáška „Moderní systémy hnacích vozidel v železniční dopravě“

10 žáků SŠ třídy E3

8.4.2015, přednáška „Moderní elektronické systémy ve světelných reklamách“

21 žáků SŠ třídy 2M

14.4.2015, přednáška „Technická příprava výroby moderního nábytku“

11 žáků SŠ třídy 4N

15.4.2015, přednáška „Moderní CNC technologie při výrobě nábytku“

8 žáků SŠ třídy 2N

21.4.2015, přednáška „Moderní technologie výroby kompresorů“

15 žáků SŠ třídy 3Z

27.4.2015, přednáška „Testování datových sítí a WiFi sítí“

20 žáků SŠ třídy I31

29.4.2015, přednáška „Testování datových sítí a WiFi sítí“

24 žáků SŠ třídy I32

30.4.2015, přednáška „Vlastnosti a charakteristiky jistících elektrických přístrojů“

23 žáků SŠ třídy 3M

12.5.2015, přednáška „Moderní trendy ve výrobě rozvaděčů“

26 žáků SŠ tříd 3H a 3F

19.5.2015, přednáška „Montáž kabelových souborů“

16 žáků SŠ tříd 2H a 3H

26.5.2015, přednáška „Moderní technologie svařování kovů“

15 žáků SŠ třídy 3Z

Počet zúčastněných žáků celkem: 345 

Odborné přednášky pro žáky - KA 8

KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání

Výuka probíhala podle harmonogramu, na který je odkaz v hodnocení 5. MO

V 6. monitorovacím období se jednotlivých aktivit zúčastnilo 611 žáků ZŠ a 1072 žáků SŠ v členění dle jednotlivých klíčových aktivit:

Klíčová aktivita žáci SŠ žáci ZŠ celkem
KA 2 693 0 693
KA 5 98 0 98
KA 7 33 0 33
KA 8 265 0 265
KA 10 33 311 344
KA 12 0 176 176
KA 13 0 176 176
KA 14 0 27 27
KA 15 81 124 205

HODNOCENÍ 5. MONITOROVACÍHO OBDOBÍ (1.11.2014 – 28.2.2015)

KA1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny , KA2 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem

Veškeré vybavení bylo nakoupeno v předchozím MO a v tomto 5. MO je využíváno v rámci KA13 a KA14.

Celkem se ve všech klíčových aktivitách v jednotlivých inovovaných učebnách zúčastnilo výuky 1246 žáků, 32 vyučujících, 37 žáků SŠ (KA14) a odučeno bylo 2678 hodin vyučujícími, 64 hodin žáky SŠ (KA14).

KA3 Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu.

V tomto období byly realizovány kurzy:

  Název kurzu Počet ped. pracovníků
1   Programování moderních systémů PLC Tecomat 1
2 Modulový výukový systém Mikrolab 9
3 Moderní systémy nábytkového kování 2
4 SW CAD Solid Works 6
5 Moderní zabezpečovací systémy 3

 

KA5  a KA 13 Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ a žáků ZŠ

V rámci této aktivity byly v 5. MO realizovány v nově inovovaných učebnách následující odborné kroužky pro žáky SŠ a ZŠ:

Název kroužku Lektor počet žáků ZŠ počet žáků SŠ
ICT – počítačová grafika Mgr. Ondřej Marko  2 15
ICT – hardware, stavba PC Mgr. Ondřej Marko 3 6
ICT – síťové technologie Ing. Zdeněk Žaba - 5
Ruční opracování dřeva a řezbářství Ing. Pavel Černý 3 5
Elektrotechnika – hrátky s elektronikou Jaroslav Hlaváček, DiS. 10 4
Elektronika – stavby zařízení Leoš Marek - 9
2D a 3D modelování – modelování a kreslení interiérů v CAD Ing. Miroslav Koutník - 5
2D a 3D modelování – modelování a kreslení interiérů v CAD Ing. Martina Pleskotová 5 -
ICT – síťové technologie Mgr. Petr Slívko - 12
ICT – robotika Ing. Jiří Bouchala 3 11
Elektronika – programování jednočipových procesorů Lukáš Langr - 11
Elektronika – programování jednočipových procesorů – jazyk C Tomáš Maleček - 11

 

KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání

Výuka probíhala podle předem stanoveného harmonogramu.

» harmonogram výuky pro školní rok 2014-2015

 

KA15 Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje

6.11.2014, Škoda Mladá Boleslav, 35 žáků SŠ

1.12.2014, S&Ř, CH KOVO Chroustovice, 24 žáků ZŠ Zámecká Litomyšl

22.1.2015, Bioplynová stanice Němčice, 48 žáků ZŠ Habrmanova Česká Třebová

22.1.2015, Bioplynová stanice Němčice, 38 žáků ZŠ Habrmanova Česká Třebová

V 5. monitorovacím období se jednotlivých aktivit zúčastnilo 1419 žáků ZŠ a 348 žáků SŠ v členění dle jednotlivých klíčových aktivit:

Klíčová aktivita žáci SŠ žáci ZŠ celkem
KA 2 0 693 693
KA 5 98 0 98
KA 7 33 0 33
KA 8 109 0 109
KA 10 36 198 234
KA 12 0 391 391
KA 13 0 27 27
KA 14 37 0 37
KA 15 35 110 145

Odborné přednášky pro žáky - KA 8

HODNOCENÍ 4. MONITOROVACÍHO OBDOBÍ (1.7.2014 – 31.10.2014)

KA1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny zaměřené na výuku chemie, biologie, mikrobiologie, požární ochrany a forenzních věd (aplikace fyziky, chemie, geografie)

V tomto období byly dokončeny nákupy investičního vybavení -  stolní vrtačka. Je součástí vybavení modernizované dílny elektroniky a byla zahrnuta do výběrového řízení „Vybavení dílen a učeben elektrotechniky". Byl vybrán dodavatel – Habilis Steel spol. s r.o. Cena dodávky činila 49 402,-- Kč s DPH.

KA2 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

V tomto období byly dokončeny nákupy neinvestičního vybavení:

E1. Vybavení dílny silnoproudé elektroniky – dodavatel Diametral spol. s r.o. Cena dodávky činila 418 600,-- Kč s DPH. 

E2.Vybavení dílny elektroniky – zadavatel přímo oslovil následující dodavatele:

1. VP Centrum elektronika - cena dodávky činila 10 190,- Kč s DPH. 

2. Alza.cz a.s.  - cena dodávky činila 15 149,- Kč s DPH

3. HotAir.cz - cena dodávky činila 24 321,- Kč s DPH.

4. GES-ELECTRONICS, a.s.- cena dodávky činila 94 750,30 Kč s DPH.

E3. Zabezpečovací technika pro dílnu elektroniky - dodavatel Eurosys s.r.o. Cena dodávky činila 35 593,36 Kč s DPH. 

E4. Stolní vrtačka pro dílnu elektroniky - dodavatel Habilis Steel spol. s r.o. Cena dodávky činila 49 402,-- Kč s DPH. 

E5. Skříně na nářadí a manipulační stoly - dodavatel Habilis Steel spol. s r.o.. Cena dodávky činila 102 964,- Kč s DPH. 

Veřejná zakázka „Učebna přírodních věd“ (C14974) byla vypsána 2. 6. 2014. Dne 13. 6. 2014 došlo k výběru dodavatelů ve veřejné zakázce „Učebna přírodních věd“ (C14974):

P1. Učební pomůcky pro výuku fyziky – dodavatel Didaktik s.r.o. Hodonín. Cena dodávky činila 399 400,-- Kč s DPH. Veškeré zboží bylo dáno dle smlouvy s dodavatelem.

P2. Učební pomůcky pro výuku biologie a chemie - zadavatel přímo oslovil následující dodavatele:

1. HELAGO-CZ s.r.o. – cena dodávky činila 47 709,60 Kč s DPH.

2. Ivo Gregor - cena dodávky činila 12 800,- Kč s DPH.

P3. Systém čidel propojitelných s PC - dodavatel PROFIMEDIA s.r.o. Cena dodávky činila 54 402,-- Kč s DPH. 

Pořízení nového vybavení bylo ve 4. monitorovacím období dokončeno a v inovovaných učebnách byla od 3.9.2014 zahájena výuka žáků SŠ, žáků ZŠ a realizovány volnočasové aktivity.

KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání

Výuka probíhala podle předem stanoveného harmonogramu.

» harmonogram výuky pro školní rok 2014-2015

Přehled využití inovovaných učeben v klíčových aktivitách KA 5  KA 12 a KA 13

(H_areál Habrmanova, S_areál Skalka)

Učebna H_214_ICT

KA2, 164 žáků, 150 hodin výuky

KA5, 53 žáků, 52 hodin výuky

KA12, 24 žáků, 10 hodin výuky

KA13, 6 žáků, 10 hodin výuky 

Učebna H_308_přírodní vědy

KA2, 215 žáků, 102 hodin výuky

KA12, 24 žáků, 12 hodin výuky

Učebna H_404_elektrotechnika

KA2, 95 žáků, 132 hodin výuky

Učebna S_10_elektrotechnika

KA2, 126 žáků, 39 hodin výuky

KA12, 30 žáků, 12 hodin výuky

Učebna S_24_ICT

KA2, 10 žáků. 12 hodin výuky

KA12, 34 žáků, 12 hodin výuky

Učebna S_251_slaboproud

KA2, 34 žáků, 190 hodin výuky

KA5, 24 žáků, 6 hodin výuky

KA12, 25 žáků, 12 hodin výuky

Učebna S_333_nábytkářství

KA2, 29 žáků, 187 hodin výuky

KA5, 3 žáci, 4 hodiny výuky

KA12, 25 žáků, 12 hodin výuky

KA13, 3 žáci, 4 hodiny výuky

Učebna S_435_silnoproud

KA2, 20 žáků, 186 hodin výuky

KA5, 10 žáků, 6 hodin výuky

KA12, 16 žáků, 8 hodin výuky

KA13, 8 žáků, 4 hodiny výuky

Celkem se ve všech klíčových aktivitách v jednotlivých inovovaných učebnách zúčastnilo výuky 978 žáků, 31 vyučujících a odučeno bylo 1162 výukových hodin.

Fotografie některých inovovaných učeben.

KA3 Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu

Ve dnech 21.7. až 25.7. a 18.8. až 22.8.2014 proběhl kurz CCNA Switch – Implementing IP Switching pro 5 pedagogických pracovníků SŠ.

Ve dnech 20.10. až 24.10. a 27.10. až 31.10.2014 proběhl kurz CCNA Security pro 4 pedagogické pracovníky SŠ.

Dne 30.10.2014 proběhl kurz „Obsluha mechanizovaného nářadí pro nábytkáře“ pro 4 pedagogické pracovníky SŠ.

Výstupem je schopnost těchto pracovníků, lektorů klíčových a volnočasových aktivit, obsluhovat zařízení, které bylo pořízeno v rámci KA1 a KA2.

Vzdělávání v rámci KA3 bude průběžně pokračovat až do konce roku 2014.

KA5  a KA 13 Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ a žáků ZŠ

V rámci této aktivity byly ve 4. MO od října 2014 otevřeny následující odborné kroužky pro žáky SŠ a ZŠ. Kroužky jsou realizovány v inovovaných učebnách.

ICT – síťové technologie

Lektor Ing. Zdeněk Žaba

Ruční opracování dřeva a nábytkářství

Lektor Ing. Pavel Černý

Elektronika – programování jednočipových procesorů