Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstn. v Pardubickém kraji

Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstn. v Pardubickém krajiRegistrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/08.0179

Projekt reaguje na potřebu spolupráce škol a firem, konkrétně na spolupráci škol a zaměstnavatelů při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování při realizaci odborných stáží a exkurzí učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. Projekt byl rozdělen do dvou etap. Stáže pedagogů naší školy v rámci 2. etapy projektu probíhaly ve 2. pololetí školního roku 2011/2012.

Stáže absolvovalo celkem 17 učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku, každý v rozsahu 40 hodin.

Stáže pedagogů v rámci 2. etapy

učitel, učitel OV

hod.

obor

stáž ve firmě

Ing. Pavel Černý

16

nábytkářství

Dřevozpracující výrobní družstvo,
Jaroměřice nad Rokytnou

Jaromír Svoboda

16

Ing. Svatava Kouřilová

16

ADOR CZ s.r.o., Lanškroun, závod Dolní Dobrouč

Ing. Pavel Černý

24

STORY DESIGN, a.s. Moravská 949, Litomyšl

Jaromír Svoboda

24

Ing. Svatava Kouřilová

24

Ing. Rostislav Dryml

24

strojírenství

LDM, s. r.o., Litomyšlská 1378, Česká Třebová

Ing. Oldřich Hubálek

24

Petr Regnard

24

Ing. Rostislav Dryml

16

ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo

Kubelkova 497, Česká Třebová

Ing. Oldřich Hubálek

16

Petr Regnard

16

Ing. Luděk Chmelař

40

SIGAS CZ s.r.o. Česká Třebová

Ing. Vladimír Kolář

24

elektrotechnika

Elektrizace železnic Praha a. s.,
provozní pracoviště Česká Třebová

Ing. Karel Frank

24

Jaroslav Silberník

24

Ing. Vladimír Kolář

16

Wendell electronics, a. s.,
Tovární 368, Lanškroun

Ing. Karel Frank

16

Jaroslav Silberník

16

Ing. Petra Novotná

40

logistika

Korado, a.s. Česká Třebová

Ing. Jitka Šplíchalová

40

spedice, doprava

TRANSSPED, s.r.o., Česká Třebová

Ing. Lubomíra Palaščáková

40

Šmídl s.r.o. Žamberk

Ing. Jaroslava Knířová

40

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Pardubice

Ing. Petra Čížová

40

ekonomika

Krajská hosp. komora - O. kancelář Orlicko

Ing. Aleš Stránský

40

telekomunikace

TELNES s.r.o., Česká Třebová

Mgr. Lenka Beranová

40

sociální práce

SPC Kamínek Ústí nad Orlicí

 

Příklady dobré praxe

Nové technologie v nábytkářském průmyslu

Autor: Ing. Pavel Černý

Stáž byla realizována ve společnosti STORY DESIGN, a.s., Moravská 949, 570 01 Litomyšl

Společnost STORY DESIGN patří již několik let ke špičce ve svém  oboru. Mezi hlavní činnosti patří design interiérů komerčních a kancelářských prostor, výroba originálního kancelářského nábytku, design, vývoj a výroba prvků na podporu prodeje (světelné reklamy, prodejní stojany, kiosky apod.). Společnost mohutně investovala do technologií na zpracování plastů, kovu i dřeva. Komplexní provedení zakázek spočívá nejen ve výrobě, ale i v návrhu designu prostorového řešení, v instalaci a servisu u zákazníka. Tím je každá zakázka, zejména v oblasti nábytku originální a jedinečná. Certifikovaný systém jakosti spolu se zkušenými odborníky pomáhá udržovat maximální kvalitu, vedoucí ke spokojenosti klientů. Nejvyšším oceněním kvality je pro STORY DESIGN spokojenost zákazníků.

Téma stáže:

Prostředí a chod firmy, návrh a prezentace designu interiérů komerčních a kancelářských prostor, příprava a tvorba výkresové dokumentace pro výrobu, příprava technologických postupů originálního kancelářského nábytku se zaměřením na  technologie pro zpracování dřeva, výroba a kompletace výrobků.

Cíl stáže:

Cílem je neustále posilovat vztah praxe a teorie. Praktické příklady dávají možnost snadněji a úspěšněji vnímat učební látku. Vedou k motivaci a k aktivnímu přijímání poznatků a k jejich aktivnímu budoucímu využívání.

Hodnocení stáže:

Z výroby získaná rozsáhlá fotografická dokumentace doplněná textem umožňuje spolu s firemní dokumentací, vzorky materiálu, vnést do výuky větší názornost. Věrohodnost a aktuálnost zpracované prezentace má trvalý charakter a lze ji využít dle potřeby v různých časových fázích výuky.

Stáž poskytla možnost propojit teoretické poznatky s progresivními trendy, které se uplatňují v praxi v podobě nově zavedených technologií, výrazně podporovaných prudkým rozvojem techniky. Stáž rozšířila i znalosti v oblasti materiálů, metod řízení a organizace práce a posuzování kvality výrobků. V odborných předmětech tyto nové poznatky umožní žákům snadněji pochopit pracnost výroby postavené na neustále rostoucích nárocích zákazníka na kvalitu, termíny dodávky a cenu. Školní vzdělávací programy tuto provázanost teorie a praxe začleňují do výuky a to formou „Praktické zakázky“, kterou simulují problematiku zakázek v praktickém životě. Učitel své poznatky ze stáže zařazuje do typicky výrobních problémů a vede žáky k jejich řešení. Uplatnění této metody je možné u vyšších ročníků, kdy mají žáci již osvojeny potřebné základy z jednotlivých odborných předmětů, které jim umožní odborný vhled do problematiky.

Přínos stáže ve výuce:

Poznatky získané na stáži jsou už v jejím průběhu aktuálně začleňovány do výuky odborných předmětů oborů pro zpracování dřeva. Pro trvalejší a budoucí využití jsou zpracovány do prezentací, kde na konkrétní výrobě a firmě je v širokém záběru představen proces realizace zakázky. Názornost a konkrétnost prezentace posiluje paměťovou a logickou stránku učení. Prezentace obrazem i textem a slovní doprovod učitele zapojuje do procesu vnímání více smyslů a tak se poskytovaná informace v paměti žáka lépe zachovává. Metoda praktické „praktické zakázky“ umožňuje žákům vyjádřit svůj osobní názor a konfrontovat ho s názory spolužáků a učitele. Umožňuje formování, třídění a vytváření vlastního názoru , což je jedna ze složek tvořící osobnost žáka. Zároveň vzniká i pozitivní vztah k učení.

Vývoj a výroba zakázkové elektroniky

Autor: Ing. Karel Frank

Stáž byla realizována ve společnosti Wendell electronics, a. s., Tovární 368, 563 01 Lanškroun

Společnost Wendell electronics, a. s. úspěšně navázala na šedesátiletou tradici elektroniky ve městě Lanškroun a ve spojení s nejmodernějšími technologiemi, pokrokovým řízením kvality a důrazem na přesnost, flexibilitu a individuální řešení potřeb zákazníků z celého světa patří mezi špičku ve svém oboru. Zajišťuje elektronické díly a sestavy pro ostatní výrobce v oblastech návrhu, testování, výroby, distribuce a servisu. Poskytuje i projekční servis pro méně zkušené zákazníky. Je držitelem významných certifikátů jakosti, Řízení kvality BS EN ISO 9001 verze 2008, Řízení péče o životní prostředí BS EN ISO 14001 verze 2004, Řízení kvality pro výrobu zdravotnických prostředků BS EN ISO 13485 verze 2003. Firma je přísně zakázková, v současné době si připravuje několik vlastních produktů.

Téma stáže:

Prostředí a chod firmy, vývoj a malosériová i velkosériová výroba zakázkové elektroniky pro průmysl s využitím nejmodernějších technologií s pokrokovým řízením kvality.

Cíl stáže:

Seznámení s nejmodernějšími výrobními technologiemi v oblasti průmyslové elektroniky a využití nově získaných poznatků ve výuce v elektrotechnických oborech.

Průběh stáže:

Stáže se zúčastnili učitelé odborných předmětů Ing. Karel Frank a Ing. Vladimír Kolář a učitel odborného výcviku Jaroslav Silberník. Stáž byla dvoudenní v dubnu 2012. Pod vedením zkušených odborníků společnosti byli stážisté nejdříve seznámeni s historií a organizací firmy, způsobem zakázkového řízení. Seznámili se s projekční a výrobní dokumentaci, pozornost věnovali vlastní specifikaci požadavků. Druhý den sledovali průběh zakázky, seznámili se s výrobou, detailně se seznámili s problematikou pájení, činností měření a kontroly. Prošli sklady a přípravu materiálu pro výrobu.

Hodnocení stáže:

Stáž umožnila podrobné seznámení s prostředím a chodem společnosti Wendell electronics, a. s., která se zabývá vývojem a malosériovou i velkosériovou výrobou zakázkové elektroniky pro průmysl s využitím nejmodernějších technologií s pokrokovým řízením kvality. Získané poznatky jsou přínosem pro odbornou přípravu žáků elektrotechnických oborů. Pověření pracovníci firmy vycházeli při stáži vstříc, pro potřeby stáže byl vždy uvolněn relevantní pracovník. Stáž byla dobře připravena, témata na sebe plynule navazovala, byly poskytnuty materiály vhodné pro ukázky a doplnění výuky.

Přínos stáže ve výuce:

Poznatky získané na stáži týkající se především metod přesného určení specifikace požadavků zákazníka, metod vnitřního školení, systémů řízení jakosti, řešení problematiky používání pájecích past, osazování DPS a pájení vlnou jsou formou prezentací začleňovány do výuky odborných předmětů elektrotechnických oborů.

Průmyslové armatury

Autor: Ing. Oldřich Hubálek

Stáž byla realizována ve společnosti LDM, spol. s r.o., Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová

Společnost LDM, spol. s r.o.  byla založena bývalými zaměstnanci Sigmy Česká Třebová v polovině roku 1991. Od svého vzniku byla a stále je zaměřena na vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur. Po celou dobu svého působení společnost průběžně a úspěšné investuje do obnovy výrobních technologií a zařízení a stále přichází na trh s novými výrobky. Společnost vlastní certifikát systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001.

Téma stáže:

Technologie výroby průmyslových armatur, systém řízení jakosti, výrobní dokumentace, vstupní kontrola, zakázky, technologie, tvorba technologických postupů, NC programy - seřizování, odlaďování a programování.

Cíl stáže:

Bližší seznámení s problematikou výroby, montáže a kontroly výroby průmyslových armatura aplikace zjištěných poznatků při výuce strojírenských předmětů.

Průběh stáže:

Stáže se zúčastnili učitelé odborných předmětů Ing. Oldřich Hubálek a Ing. Rostislav Dryml a učitel odborného výcviku Petr Regnard.

Stáž proběhla ve 3. a 4. týdnu měsíce března 2012 v rozsahu tří pracovních dnů pro každého stážistu za aktivní spolupráce s metodiky podniku, kteří podrobně seznamovali stážisty s problematikou výroby a umožnili přístup do všech výrobních prostor včetně kontaktu s pracovníky ve výrobě i v administrativě.

Hodnocení stáže:

Stáž přispěla k rozšíření nových poznatků v oblasti slévárenství, dodavatelsko- odběratelských vztahů a stávajících výrobních podmínek s využitím moderních výrobních technologií, situace pracovní síly na trhu práce a výhledem pro strojírenské obory do budoucna. Získané informace a obrazový materiál bude použit u oboru strojní mechanik ve snaze rozšířit získané znalosti v oboru.

Přínos stáže ve výuce:

Největším přínosem pro výuku je obohacení výkladu o témata důležitá pro současný trh práce a pro která není běžně dostupná technická literatura. Zvyšuje se tím rovněž zájem žáků o zvolený obor. Poznatky z praxe budou využity při výuce technických strojírenských předmětů. K tomuto účelu je pro žáky zpracována obrazová prezentace z výroby, technické popisy a dokumentace s výkladovým komentářem.