Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Inovace výuky prostřednictvím ICT

Inovace výuky prostřednictvím ICTLogo

Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/34.0250

Důvody vzniku projektu:

Důvodem pro vznik tohoto projektu v rámci výzvy „EU peníze středním školám“ je snaha prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a vyšším zapojením ICT do procesu výuky jak ze strany pedagogů, tak i ze strany žáků. Důraz bude rovněž kladen na možnosti individuálního využití vznikajících materiálů přímo žáky a tím i zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech např. i formou individualizace výuky při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie a zvýšení dynamiky, originality a názornosti vyučovacího procesu včetně interakcí mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření Digitálních učebních modulů (DUMů) pro vybrané tematické oblasti, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

Celkově bude vytvořeno 43 ucelených sad DUMů z různých tematických oblastí v návaznosti na ŠVP a potřeby školy. Konkrétně se bude jednat o následující tematické oblasti:

Obrábění a zpracování dřeva

 • Výrobní zařízení, Dřevoobráběcí stroje, 2. ročník
 • Odborný výcvik, Ruční opracování dřeva, 1. ročník
 • Materiály, Ostatní materiály na zpracování dřeva, 2. ročník

Český jazyk

 • Český jazyk a literatura, Stylistika, 1.až 4. ročník
 • Český jazyk a literatura, Pravopis, 1.až 3. ročník

Dějepis

 • Vybrané kapitoly z dějepisu, Dějepis, 1. a 2. ročník

Elektrotechnika

 • Odborný výcvik a praxe, Bezpečnost práce pro odborný výcvik oborů elektro, 1., 2. a 3. ročník
 • Elektrotechnika, Střídavé elektrické obvody, 2. ročník
 • Odborný výcvik, Aplikovaná elektrotechnická zapojení, 2. a 3. ročník
 • Elektroenergetika, Energetika, 4. ročník
 • Elektrická měření a Odborný výcvik, Měření na elektrických strojích, přístrojích a spotřebičích, 1. až 3. ročník
 • Číslicová technika, Číslicová technika, 2. ročník
 • Učební praxe, Praktická cvičení v elektrotechnice, 2. ročník
 • Mechatronika, Praktická cvičení v mechatronice, 4. ročník
 • Řízení a regulace, Automatizace, 3. ročník
 • Elektrotechnická maření, Základy měření v elektrotechnice, 3. ročník
 • Elektronika, Elektronická zařízení, 2. a 3. ročník
 • Elektronická měření, Elektronická měření, 2. a 3.. ročník
 • Elektronika, Polovodiče, 4. ročník
 • Elektrotechnická měření a diagnostika, Specializovaná měření v elektrotechnice, 2. až 4. ročník
 • Základy elektrotechniky, Elektrostatické pole, 1. ročník
 • Základy elektrotechniky, Proudové pole, 1. až 4. ročník

Informační a komunikační technologie

 • Databázové systémy, Databázové systémy, 3. ročník
 • Databázové systémy, Databázové aplikace pro internetové prostředí, 4. ročník
 • Databázové aplikace, Kaskádové stly, 2. ročník
 • Počítačové systémy, Linux, 4. ročník
 • Operační systémy, Windows, 3. ročník
 • Databázové aplikace, HTML, 2. ročník
 • Informatika, Excel, 1. ročník
 • Hardwarová zařízení, Hardwarová zařízení, 1. ročník
 • Informatika, Word, 1. a 2. ročník

Matematika

 • Matematika, Funkce a jejich užití, 1. až 4. ročník

Biologie

 • Ekologie a zdravověda, Biologie člověka, 1. ročník

Fyzika

 • Fyzika, Úlohy z fyziky, 1. ročník

Ekonomika

 • Logistika, Marketing, 4. ročník
 • Ekonomika, Podnikové činnosti, 4. ročník
 • Podniková administrativa, Podniková administrativa, 3. a 4. ročník

Cizí jazyky

 • Anglický jazyk, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1. až 4. ročník
 • Anglický jazyk, The United States of America, 1. až 4. ročník
 • Německý jazyk, Übersichtliches Übungsmaterial zum Lehrbuch Studio d A1-A2, 1. až 4. ročník
 • Anglický jazyk, Interaktivní cvičení zaměřená na slovní zásobu a konverzaci, 1.až 3. ročník

Doprava a přeprava

 • Přeprava, Přeprava, 2. ročník
 • Logistika, Logistika, 1. až 2. ročník

Jednotlivé DUMy lze nalézt na http://habrmanova.vda.cz/dumy/

Se žádostí o přístupové údaje se obracejte na Ing. Zdeňka Žabu ([email protected])

Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUMů při výuce.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou jsou žáci středních škol.

Plakat