Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > E-learningové vzdělávání síťových specialistů

E-learningové vzdělávání síťových specialistůRegistrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Důvody vzniku projektu

Celosvětově je velký problém najít kvalifikované odborníky, kteří by byli schopni efektivně provádět správu počítačových sítí. Obdobná situace tedy analogicky platí i pro ČR.
Dalším zásadním problémem je, že firmy (především malé a střední) nejsou často schopny pro své zaměstnance z důvodu vysoké finanční náročnosti nakoupit odpovídající školení u komerčních firem (která se často pohybují v řádech stovek tisíc korun) a tím se uvedená situace ještě prohlubuje. Obdobné problémy musí řešit i nejrůznější státní organizace a vzdělávací organizace.
Tuto situaci se snaží dlouhodobě řešit mimo jiné např. celosvětový program Síťové akademie CISCO, který si klade za cíl připravit do pozic odborníků vybavených poměrně značnými teoretickými i praktickými dovednostmi přímo absolventy škol. Program umožňuje školit vedle vlastních studentů rovněž zaměstnance různých firem za podstatně příznivější ceny, než je tomu u komerčních kurzů, ale i tyto ceny jsou pro mnoho výše zmíněných organizací stále nedosažitelné.
Vedle těchto problémů hraje často svou roli (především v počáteční fázi) i jazyková bariéra, protože v drtivé většině případů jsou školení podporována literaturou v anglickém jazyce.

Cíle projektu

Projekt se snaží na uvedené problémy reagovat a nabídnout vzdělávací program dalšího profesního vzdělávání, který by je pomohl řešit.
Celý projekt vychází z léty ověřeného celosvětového výukového programu Síťové akademie CISCO, který naše škola nabízí již od roku 2001 a jehož kurzy prošlo několik desítek studentů. Vlastní náplní projektu je vytvoření lokalizované podoby kurzů a podpůrných prostředků pro jejich úspěšné zvládnutí. Konkrétně se jedná o lokalizovanou podobu úvodních kurzů CCNA1 a CCNA2 v celkovém portfoliu kurzů programu (viz obrázek)

 

 • CCNA - Cisco certified network associate
 • CCNP - Cisco certified network professional
 • FNS - Fundaments of network security
 • FWL - Fundaments of wireless networks

Jednotlivé úrovně kurzů (CCNA, CCNP) odpovídají požadavkům na příslušnou mezinárodně platnou certifikační zkoušku firmy Cisco Systems (v síti středisek VUE). Značný podíl v každém kurzu má praktické ověření získaných znalostí formou laboratorních cvičení na síťových prvcích

Konkrétně bude v průběhu projektu vytvořeno následující:

 • Vytvoření české jazykové mutace dvou kurzů, každý o rozsahu 80 výukových hodin (formou skript)
 • Vytvoření slovníčku technických pojmů a zkratek pro usnadnění orientace ve výukových textech
 • Vytvoření metodiky výuky kurzů, která bude zohledňovat specifika dalšího profesního vzdělávání a případně bude nabízet alternativy ve výuce
 • Vytvoření e-portálu kde bude možno mj. konzultovat problémy jak s experty, tak i s ostatními účastníky kurzu (chat)
 • Nové vybavení příslušné odborné učebny, resp. doplnění stávajícího sítového zařízení o nové produkty, které umožňují procvičování nejnovějších trendů v oblasti síťových technologií
 • Pilotní ověření celého projektu, včetně možnosti absolvovat tyto dva návazné kurzy v rámci tohoto pilotního ověření zdarma (10-14 účastníků)

Cílové skupiny projektu

Cílovými skupinami projektu jsou především organizace (zaměstnanci), pro které jsou komerčně nabízené kurzy finančně nedostupné:

 • Lektoři, konzultanti, učitelé
 • Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
 • Vzdělávací a poradenské organizace
 • Další orgány státní správy
 • Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
 • Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

Obsah kurzů CCNA1 a CCNA2

CCNA1

 • Základy počítačových sítí, terminologie, kategorie LAN a WAN
 • Referenční model ISO/OSI, TCP/IP a jejich význam
 • Přenosová média v počítačových sítích (koaxiální kabel, UTP/STP, optické vlákno, bezdrátová řešení)
 • Elektronika a signály, parametry kabeláže
 • Testování kabeláže, certifikace
 • Základní aktivní prvky sítí a jejich funkce
 • Technologie počítačových sítí - Ethernet (10Mb/s až 10Gb/s)
 • Přepínaný Ethernet, kolizní a broadcastové domény
 • Adresace v sítích na bázi TCP/IP (IP adresace)
 • Maska sítě, podsíťování
 • Transportní protokoly TCP a UDP
 • Aplikační protokoly DNS, FTP, HTTP, SMTP, SNMP, Telnet, …
 • Projektování fyzické vrstvy sítí
 • Diagnostika sítě a odstraňování poruch

CCNA2

 • Směrování v sítích LAN a WAN, směrovač a jeho charakteristika
 • Operační systém CISCO směrovačů - CISCO IOS
 • Základy konfigurace směrovače, konfigurační postupy
 • Správa hesel směrovačů a jejich bezpečnost, identifikace
 • Protokol CDP a zjišťování informací o "sousedech" v síti
 • Vzdálený přistup ke směrovači, protokol Telnet
 • Start směrovače, obrazy systému IOS, zálohování
 • Protokol TFTP a jeho význam, protokol Xmodem
 • Statické směrování a jeho konfigurace
 • Dynamické směrování a jeho konfigurace, protokoly RIP, IGRP
 • TCP/IP a řízení sítě, oznamování chyb - protokol ICMP, užití
 • Řešení problémů se směrovači, testování sítě, nástroje
 • Transportní porty a jejich význam, možné útoky
 • Ověřování přístupu na základě IP adres, zabezpečení sítě pomocí přístupových seznamů (ACL)

Odkazy na související informace:

Oficiální stránky ESF v ČR
Krajský úřad Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz
Oficiální stránky programu síťové akademie CISCO v ČR

Kontakt:

Ing. Milan Kment - [email protected]
Ing. Zdeněk Žaba - [email protected]

Telefon: +420 465 568 111
Fax: 465 568 199