Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Mladý speditér

Mladý speditérProjekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou

Cíl projektu

 • V součinnosti škol a spedičních firem najít vhodné studenty s předpoklady uplatnění se v praxi a umožnit jim další rozvoj nasměrovaný přímo potřebami praxe, který jim zajistí přednostní uplatnění ve studovaném oboru. Pro budoucí zaměstnavatele přinese projekt přednostní vyhledání nejschopnějších studentů.
 • Umožnit bližší poznání potencionálních pracovníků spedičních firem jejich budoucími zaměstnavateli a zároveň umožnit jejich nasměrování do oblastí nejvíce potřebných v praxi.

Účastníci projektu

 • Nadační fond Mladý speditér – organizátor soutěže a financování
 • ČR – garant soutěže
 • Spediční a dopravní společnosti – zadavatelé soutěžích úkolů, odborní garanti, organizátoři odborných praxí a odborných exkurzí
 • Střední odborné školy zaměřené na výchovu spedičních, dopravních a logistických odborníků – zajišťovatelé podmínek pro soutěžní týmy, vedení soutěžních týmů, zpracovatelé zkušeností a poznatků z jednotlivých ročníků projektu do učebních plánů v následujících letech
 • Studenti 3. ročníků oboru Provoz a ekonomika dopravy (3741M006) 
 • soutěžící, účastníci odborných exkurzí a odborných akcí

Formy odborné přípravy

3. ročník : soutěž studentů – populární forma zvyšování odbornosti vybraných studentů, soutěž má teoretickou a praktickou část

3. a4. ročník : odborné exkurze – organizované akce na specializovaných pracovištích, kam není běžný přístup (přístavy, letiště, terminály kombinované dopravy, logistická centra apod.). Jsou určeny pro vybrané studenty, účastníky soutěže

4. ročník : odborné praxe – speciálně připravené programy pro poznání činnosti v konkrétních firmách – účastnících projektu – pro vybrané studenty a učitele 4. ročník

Výuka – obohacená výuka odborných předmětů o zkušenosti
a poznatky z předchozích ročníků soutěží, odborných exkurzí
a praxí, součástí je i vytváření nových studijních materiálů
a pomůcek.

Soutěž

 • 2 kola
 • 7 – 10 soutěžních družstev z vybraných škol
 • v každém družstvu 3 – 4 žáci

http://www.soutez.mladyspediter.cz/

Soutěž mladý speditér