Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Student > Maturitní zkoušky 2022-23

Maturitní zkoušky 2022-23


V této části nabídky jsou zveřejněny údaje o maturitních zkouškách platné pro jarní termín ve školním roce 2022/23 a následující podzimní termín.

  • Pro profilovou maturitní zkoušku
    • Předměty, které si je možné zvolit v profilové části maturitní zkoušky. Předměty jsou rozděleny podle studijních oborů
    • Maturitní okruhy jednotlivých předmětů. Okruhy jsou rozděleny podle studijních oborů
    • Maturitní okruhy pro cizí jazyky
  • Pro státní maturitní zkoušku
    • Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Bližší informace o maturitní zkoušce lze nalézt na portálu www.cermat.cz nebo maturita.cermat.cz a také ve školní aplikaci MS Teams "Maturity 2022-23".

Struktura maturitní zkoušky.

Kritéria hodnocení společné části MZK.

Kritéria hodnocení profilové části MZK (od šk. roku 2021/22).

Maturitní termíny: Rozpis tříd (HAB) 

Organizace ukončení studia 4. ročníků: budova Habrmanova, budova Skalka

Jednotné zkušební schéma - maturity jaro 2023: Harmonogram státní části

 

PODZIMNÍ TERMÍN 2023:

Jednotné zkušební schéma - maturity podzim 2023 (4. 9. a 5. 9. 2023):  Harmonogram státní části

Praktická maturitní zkouška na HAB: 7. 9. 2023

Písemná maturitní zkouška z ČJL na HAB: 7. 9. 2023

Ústní maturitní zkouška na SKA: 12. 9. 2023

Ústní maturitní zkouška na HAB (D4 + E4): 14. 9. 2023

Ústní maturitní zkouška na HAB (I41 + I42): 15. 9. 2023

 

Žádost o komisionální přezkoušení.

Kategorie: