Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2024/25 - leden 2024.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2024/25.

 

Důležité informace pro 1. ročníky šk. roku 2023/24 - budova Habrmanova: obory  D,  E,  I;  budova Skalka: obory  M, N

Důležité informace pro 1. ročníky šk. roku 2024/25 - budova Habrmanova: obory  D,  E,  I;  budova Skalka: obory  M, N

 

Maturitní obory (MO): zveřejněno ??. 4. 2024

   D - Provoz a ekonomika dopravy, 37-41-M/01 - výsledky 1. kola

   E - Elektrotechnika, 26-41-M/01 - výsledky 1. kola

   I - Informační technologie, 18-20-M/01 - výsledky 1. kola

   M - Mechanik elektrotechnik, 26-41-L/01 - výsledky 1. kola

   N - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, 33-41-L/01 - výsledky 1. kola

Učební obory (UO)zveřejněno ??. 4. 2024

   F - Elektrikář, 26-51-H/01 - výsledky 1. kola

   T - Truhlář nábytkář, 33-56-H/01 - výsledky 1. kola

   Z - Strojní mechanik, 23-51-H/01 - výsledky 1. kola

 

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 233/2020 Sb., § 1, 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpis jednotných zkoušek pro 1. kolo (maturitní obory)

  • 1. řádný termín 12. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 2. řádný termín - 15. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 1. náhradní termín 29. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 2. náhradní termín - 30. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

Podrobný rozpis - JPZ_schema_2024

Specifikace požadavků k JPZ (MA + ČJ).

 

Vyhlášení 1. kola

Bližší podrobnosti k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem naleznete zde

Přihláška

Příslušný formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ i s vysvětlivkami k přihlášce budou ke stažení zde: čekáme na aktualizaci od MŠMT

Na stránkách Cermatu také naleznete návody a informace k přihláškám a průvodce vyplněním přihlášky.

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

1. termín jednotných testů na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou je stanoven na 12. 4. 2024 (na škole uvedené jako první), 2. termín pak na 15. 4. 2024. Náhradní termín je jednotně stanoven na 29. 4. 2024, resp. na 30. 4. 2024. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 20. 2. 2024.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno nejpozději ??. ?. 2024, předpokládaný termín zveřejnění výsledků je ??. ?. 2024.

Jednotné zkušební schéma: JPZ_schema_2024

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 20. 2. 2024.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno nejpozději ??. ?. 2024, výsledky budou zveřejněny nejpozději opět ??. ?. 2024.

Přípravný kurz

Pro uchazeče o maturitní obory, kteří si podali přihlášku na naší školu, organizujeme přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který proběhne ve středu 20. 3. 2024 od 8:00 hod. prvním blokem MATEMATIKA a od 10:00 hod. bude následovat ČESKÝ JAZYK. Předpokládaný čas ukončení kurzu je 11:45 hod.

Vážení uchazeči a rodiče, přihlašování na kurz bude spuštěno v průběhu února 2024. Seznam přihlášených poté naleznete zdeSeznamy a rozdělení do učeben budou také vyvěšeny i při vstupu do budovy Habrmanova. S sebou budete potřebovat pouze psací a rýsovací potřeby.

Těšíme se na setkání.

 

Tip: Jak se připravit na přijímací zkoušky (pdf)

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Níže naleznete ukázkové testy z matematiky a českého jazyka a literatury, záznamové archy a klíče správných řešení.

Testy jsou centrálně připraveny společností CERMAT a měly by náročností odpovídat jednotným testům v rámci přijímacího řízení (tyto testy připravuje rovněž společnost CERMAT).

Z každého testu je možno získat 50 bodů, za nesprávně zodpovězenou otázku se nic neodečítá. Celkem je tedy možno za oba testy získat v součtu 100 bodů.

Zájemcům o studium maturitních oborů doporučujeme si tyto testy vyzkoušet v domácím prostředí a za pomocí přiloženého klíče správných řešení provést jejich vyhodnocení.

Ukázkové testy

Testové zadání k procvičování - ostré testy použité v minulých letech 2015 až 2023, záznamové archy pro zápis správných odpovědí i klíče řešení jsou k dispozici na stránkách společnosti CERMAT, přímý odkaz zde.

Z dostupných variant testů je nutno vždy volit test pro čtyřleté obory vzdělání.

 

Těšíme se na setkání, Slívko Petr