Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravyKód a název oboru:  

37–41–M/01

Provoz a ekonomika dopravy

Název školního vzdělávacího programu:

Provoz a ekonomika dopravy

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd D1, D2, D3, D4

image001.jpg image002.jpg image003.jpg
image004.png image005.png image006.png

 

Studijní obor Provoz a ekonomika dopravy je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy a logistiky, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech, zejména ve sféře služeb, ale také výroby. Součástí vzdělávání je školou organizovaná a hrazená příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B ve vlastní školní autoškole. Průběžné a odborné praxe v průběhu studia probíhají v reálném provozu na pracovištích několika desítek spřátelených firem.

Zaměření Logistika v dopravě nabízí žákům vědomosti o principech logistického řízení a komunikace, o řízení materiálového toku, o skladování, o informačních a komunikačních technologiích, marketingu a managementu i daňové evidence a účetnictví.

Zaměření Železniční provoz cílí na žáky se zájmem o železnici, a to hnacími vozidly počínaje, přes odbavení cestujících i nákladů až po řízení provozu na dráze. Žáci mohou též navštěvovat Železniční akademii a získat tak licenci strojvedoucího.

NABÍZÍME

 • Přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy a logistiky.
 • Absolventi budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech dopravy, železničním provozu, logistice a marketingu.
 • Součástí vzdělávání je i školou organizovaná a hrazená příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B ve vlastní školní autoškole.
 • Průběžné a odborné praxe v průběhu studia probíhají v reálném provozu na pracovištích několika desítek spřátelených firem.

Obor se vyučuje ve dvou zaměřeních:

 • Logistika v dopravě - žáci získají navíc vědomosti o principech logistického řízení a komunikace, o řízení materiálového toku, o skladování, o informačních a komunikačních technologiích, marketingu a managementu.
 • Železniční provoz - žáci získají navíc vědomosti o železničních vozidlech, stavbě a funkci dopravní cesty, druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení, činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici.

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika v dopravě

Dovednosti absolventů

V zaměření Logistika v dopravě získá absolvent znalosti:

 • o organizaci a provozování jednotlivých druhů doprav
 • o informačních a komunikačních technologiích
 • z legislativy
 • ze skladování
 • z marketingu
 • o obchodně-ekonomických činnostech
 • o principech logistického řízení
 • o metodách řízení a komunikace
 • o řízení materiálového toku
 • o výběru dopravních a manipulačních prostředků
 • o vlastnostech přepravovaného zboží, jeho balení, identifikaci a klasifikaci
 • o dopravních soustavách světa

Uplatnění absolventů

Absolventi zaměření Logistika v dopravě se mohou uplatnit v odvětví:

 • dopravy – ve funkcích dispečerů provozu jednotlivých druhů doprav, manažerů, zasilatelů, dopravců, systémových specialistů, na železnici také v pozici výpravčích nebo pokladníků
 • logistiky – skladování, logistická centra, zákaznický servis, distribuce, zásobování, řízení, Supply Chain management, kontroling
 • obchodu – nabídka služeb v oblasti dopravy a logistiky

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

 

Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Železniční provoz

 • žáci se orientují v základních dopravních, přepravních a zabezpečovacích předpisech drah a získají vědomosti o železničních vozidlech, stavbě a funkci dopravní cesty, druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení, činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici.

Dovednosti absolventů

V zaměření Železniční provoz získá absolvent znalosti:

 • o organizaci, provozování a řízení dráhy a drážní dopravy
 • o informačních a komunikačních technologiích
 • z legislativy
 • o vlastnostech, konstrukci a použití dopravních prostředků
 • o funkci a použití manipulačních prostředků
 • o vlastnostech přepravovaného zboží, jeho balení, identifikaci a klasifikaci
 • o tvorbě cen za dopravu
 • o stavbě a funkci dopravní cesty
 • o druzích a obsluze zabezpečovacího zařízení
 • o činnostech a technologiích v různých pracovních funkcích na železnici

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit zejména u železničních dopravců a provozovatelů drah ve funkcích dispečerů, výpravčích, strojvedoucích, signalistů, vlakvedoucích, průvodčích, pokladníků, vozmistrů, skladníků, operátorů, obchodníků, manažerů a dalších funkcí v železničním provoze a na něj navázaných organizacích.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Provoz a ekonomika dopravy jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání jsou nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu.

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Základy obchodní angličtiny

0

0

1

0

1

Druhý cizí jazyk

2

2

2

2

8

Dějepis

2

0

0

0

2

Občanská nauka

1

1

1

0

3

Fyzika

2

0

0

0

2

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Cvičení z matematiky (1)

0

0

0

2

2

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

2

2

2

0

6

Ekonomika

0

2

2

0

4

Podniková administrativa

1

0

0

2

3

Doprava

2

3

0

0

5

Přeprava

3

3

0

0

6

Řízení motorových vozidel

0

0

2

0

2

Přepravně dopravní praxe

0

2

2

2

6

Logistika

3

2

0

0

5

Zbožíznalství

0

2

0

0

2

Obchodní psychologie

0

1

1

0

2

Logistika (2)

0

0

3

5

8

Doprava (2)

0

0

2

4

6

Přeprava (2)

0

0

3

3

6

Logistická praxe (2)

0

0

0

2

2

Železniční přeprava (3)

0 0 4 4 8

Železniční doprava (3)

0 0 4 4 8

Železniční praxe (3)

0 0 0 2 2

Železniční vozidla (3)

0

0

0

4

4

Celkem

32

32

32

32

128

(1) Volitelný předmět

(2) Volitelně od 3. ročníku pro zaměření Logistika v dopravě

(3) Volitelně od 3. ročníku pro zaměření Železniční provoz