Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Operátor dřevařské a nábytkářské výrobyKód a název oboru:

33–41–L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Název školního vzdělávacího programu:

Nábytkářství

a design interiéru

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd 1N, 2N, 3N, 4N

Inovovaný čtyřletý studijní obor s maturitou přizpůsobený aktuálním požadavkům trhu práce naučí žáky řídit a organizovat nábytkářskou a dřevařskou výrobu včetně její přípravy i distribuce hotových výrobků. Student dle zadání navrhuje interiér, konstrukci a design nábytku a v návaznosti se naučí zhotovovat a používat technickou, konstrukční a technologickou dokumentaci výrobků, uplatňovat znalost technologických a výrobních postupů, strojů, zařízení. K dispozici jsou počítačové učebny s grafickými programy pro 3D modelování a vizualizaci interiérů a vybavení strojních i montážních dílen odborného výcviku na vysoké úrovni. Obor má zvýšený podíl praktické výuky v souladu s požadavky zaměstnavatelů v nábytkářském průmyslu.

NABÍZÍME

 • zvýšený podíl praktické výuky v souladu s požadavky zaměstnavatelů v nábytkářském průmyslu,
 • počítačové učebny s novými grafickými programy pro 3D modelování, navrhování nábytku, dřevěných konstrukcí a vizualizaci interiérů,
 • vysokou úroveň vybavení strojních i montážních dílen odborného výcviku,
 • spolupráci s významnými firmami v rámci výuky (např. STORY DESIGN a.s. Litomyšl, ADOR CZ s.r.o. výrobní závod Dolní Dobrouč, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí).

 

Dovednosti absolventa

 • zhotovuje v požadované kvalitě základní druhy nábytkářských a truhlářských výrobků;
 • vhodně volí postupy výroby včetně povrchové úpravy;
 • volí a používá nářadí, stroje a zařízení s ohledem na konstrukci výrobku;
 • volí základní a pomocné materiály a polotovary, dbá na jejich hospodárné a ekologické využívání a likvidaci;
 • posuzuje vliv materiálů na způsoby zpracování a požadované vlastnosti výrobků;
 • řídí a organizuje provoz individuální výroby nebo sériové výroby a odbyt výrobků;
 • pracuje s technickou dokumentací;
 • zhotovuje dílčí i komplexní technickou dokumentaci pro zhotovení výrobků;
 • kontroluje dodržování technologických postupů, kontroluje a posuzuje kvalitu hotového výrobku i v průběhu výroby;
 • pracuje samostatně i v týmu při organizaci výrobních činností a udržování optimálního toku rozpracované výroby;
 • zná a dodržuje základní právní předpisy bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • kontroluje dodržování zásad a předpisů ochrany, bezpečnosti a hygieny práce;
 • organizuje dělbu práce mezi pracovníky, zpracovává podklady ke stanovení nákladů, ceny výrobků a mezd;
 • vede provozní evidenci a dokumentaci;
 • pracuje s aplikačními programy pro danou výrobu;
 • sleduje vývojové trendy a používá tyto poznatky v praxi.

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský nebo dřevařský technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, v oblastech nábytkářství, stavebního truhlářství. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, referent výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, jako technolog ve výrobním provozu, operátor ve všech oblastech výroby, konstruktér nábytku při řešení interiérů, případně jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených (CNC) strojů Po získání praxe se může uplatnit jako plánovač, technolog v technické přípravě výroby, vedoucí výroby, na úseku nákupu a prodeje materiálů a výrobků.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru.

Učební plán

Předmět /ročník I. II. III. IV. celkem
Český jazyk 2 1 1 1 5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 2 1 1 1 5
Matematika 4 3 3 3 13
Fyzika 4,5       4,5
Chemie a ekologie 1,5       1,5
Literatura a umění 1 1 1 2,5 5,5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 2 1 1 6
Ekonomika     1,5 2 3,5
Odborné kreslení   2     2
Konstrukce     2 3 5
Tvorba interiéru       1 1
Materiály 2 1,5     3,5
Technologie  2 2 2 3,5 9,5
Odborný výcvik 6 10 10 6,5 33,5
Výrobní zařízení 1 2 2   5
Technická dokumentace a cvičení   2 2 2 6
Celkem 33 32,5 31,5 31,5 129,5