Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnikKód a název oboru:

26–41–L/01
Mechanik elektrotechnik

Název školního vzdělávacího programu:

Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd

1M, 2M, 3M, 4M

(inovovaný obor od 1.9.2011)

 
DSC_0568.JPG DSC_0569.JPG
DSC_0637.JPG

Staňte se součástí čtyřletého maturitního oboru, kde se teorie propojuje s praxí již během studia, a nechte se pohltit úžasným světem elektrotechniky. Vydejte se na cestu do oblasti, která prožívá obrovský rozvoj a v budoucnu se bez šikovných lidí neobejde. U nás získáte kvalitní vzdělání a možnost uplatnění ve slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice. K dispozici jsou učebny CNC a 3D technologií, měřící laboratoř nebo zabezpečovací systémy Jablotron. Součástí studia je i zkouška z vyhlášky č. 194/2022 Sb. Obor má zvýšený podíl praktické výuky, při které úspěšně spolupracujeme s významnými firmami v regionu.

NABÍZÍME

 • rozšířenou výuku praktických dovedností v odborném výcviku elektro, 
 • možnost získání osvědčení odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 194/20222 Sb.,
 • novou moderní učebnu CNC a 3D technologií, specializovanou měřicí laboratoř,
 • perspektivu zaměstnání atraktivního oboru s uplatněním v pozicích: provozní technik, mechanik elektronik, konstruktér, revizní technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických nebo elektronických zařízení nebo výpočetní techniky, programátor řídících systémů,
 • úzkou spolupráci s firmami v regionu: AVX, Starmon, Rieter, Elektrizace železnic, Schaltag, Soma, Komfi, CZ Loko, Schaeffler, Bűhler, Mecawell.

VYUČUJEME

 • zabezpečovací systémy objektů a vozidel Jablotron,
 • moderní elektroinstalace – inteligentní dům,
 • zapojování bytových a průmyslových rozvodů,
 • testování elektrických zapojení pomocí simulační programu Multisim,
 • návrh a výrobu plošných spojů za pomoci programu Kicad, Eagle, Pads,
 • diagnostiku a lokalizaci el. závad ve slaboproudých i silnoproudých zařízeních,
 • programování mikroprocesorů a počítačů Raspberry, Arduino, ESP8266.

 Dovednosti absolventů:

 • efektivně aplikují v praxi teoretické znalosti z elektrotechniky,
 • určují a vyhodnocují bezpečnostní rizika při obsluze a práci na elektrických zařízeních;
 • využívají a uplatňují pravidla BOZP, požárních předpisů a hygienických zásad;
 • navrhují, zapojují a sestavují jednoduché elektrické a elektronické (analogové i číslicové) obvody
 • navrhují a zhotovují plošné spoje včetně využití výpočetní techniky
 • jsou zruční při zpracování různých materiálů, provádí elektroinstalační práce
 • provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích
 • čtou a tvoří technickou dokumentaci a elektrotechnická schémata, uplatňují zásady normalizace, orientují se v technických normách
 • provádí elektrotechnická měření a analyzují a vyhodnocují naměřené výsledky
 • pracují s aplikačními programy pro konstrukci elektrotechnických a elektronických zařízení;
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů  elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou provozní technik, mechanik elektronik, konstruktér, revizní technik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických nebo elektronických zařízení nebo výpočetní techniky, programátor řídících systémů, aj.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru.

Učební plán

Předmět /ročník I. II. III. IV. celkem
Český jazyk   2 1 1 1 5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 2 1 1 1 5
Fyzika 4,5       4,5
Chemie a ekologie 1,5       1,5
Matematika 4 3 3 3 13
Literatura a umění 1 1 1 2,5 5,5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 2 1 1 6
Ekonomika     1,5 2 3,5
Elektrotechnika 2 4,5 2   8,5
Materiály a technologie 1,5 1,5     3
Elektronika     3 2 5
Elektrické pohony       2 2
Číslicová technika   2     2
Automatizace       2 2
Pneumatické a hydraulické  systémy       2 2
Odborný výcvik 6 10 10 6,5 33,5
Elektrotechnická měření     2 1,5 3,5
Technická dokumentace 1,5 1,5     3
Modelování na počítači     2   2
Celkem 33 32,5 32,5 31,5 130,5