Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Elektrotechnika

ElektrotechnikaKód a název oboru:

26–41–M/ 01 Elektrotechnika

Název školního vzdělávacího programu:

Elektrotechnika

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd E1, E2, E3, E4

internet věcí

Obor Elektrotechnika poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru zakončené maturitní zkouškou. Žáci získají ucelený přehled o elektronice a slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice. Součástí studia je i zkouška z vyhlášky č. 194/202 Sb.

Zaměření Výkonové a trakční systémy umožní žákům objevit dynamický a atraktivní svět energetiky a železnice a získat speciální znalosti o návrhu trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic. Žáci mají k dispozici simulátor lokomotivy, modelové kolejiště s řízením provozu a mohou též navštěvovat Železniční akademii a získat tak licenci strojvedoucího.

V souladu s moderními trendy dnešní doby se spojila elektrotechnika s informačními technologiemi a vzniklo tak druhé zaměření Internet věcí (Internet of Things). IoT nabízí mnohá "chytrá" řešení, např. chytré domácnosti, inteligentní domy a města, chytrou nositelnou elektroniku, přístroje, inteligentní a automatizovanou výrobu, průmysl 4.0 atd. 

Obor nabízí

 • ucelený přehled o slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice, elektronice a informačních technologiích,
 • možnost absolvovat odborné praxe u významných firem v regionu,
 • šanci na zajímavá stipendia
 • získání elektrotechnického vzdělání požadovaného pro přiznání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 194/2022 Sb.

Obor se ve škole vyučuje ve dvou zaměřeních:

Naučíme vás

 • číst a vytvářet technickou dokumentaci, aplikovat elektrotechnické výpočty,
 • provádět montážní a elektroinstalační práce, měřit elektrotechnické veličiny,
 • navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody.

 


Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Výkonové a trakční systémy

 • objevte s námi dynamický a atraktivní svět energetiky a železnice a získejte speciální znalosti o návrhu trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic,
 • přímo ve škole vyzkoušejte cvičný simulátor řízení lokomotivy,
 • absolvujte odbornou praxi v provozu na stanovišti strojvedoucího a zažijte si reálné vlastnosti hnacích vozidel,
 • ponořte se s námi do problematiky řízení a zabezpečení železničního provozu na našem modelovém kolejišti se čtyřmi stanicemi a desítkou vlakových souprav

Dovednosti absolventů

V zaměření Výkonové a trakční systémy studijního oboru Elektrotechnika získá absolvent speciální znalosti o:

 • návrhu trakčních sítí, stavbě, údržbě a revizích trakčního vedení a trakčních napájecích stanic,
 • způsobech výpočtů spotřeby energie pro trakční účely,
 • provozu a řízení dopravy na celostátních drahách ČD,
 • druzích hnacích vozidel, jejich regulaci a řízení,
 • pojezdech vozidel, brzdách, spalovacích motorech a způsobech přenosu točivého momentu na hnací kola,
 • trakční mechanice a trakční dynamice vozidel.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto zaměření se mohou uplatnit:

 • v dopravě - ve funkcích strojvedoucích, dispečerů, mistrů, strojmistrů apod.,
 • v energetice - ve funkcích mistrů, elektrodispečerů, podnikových energetiků, při stavbách, údržbách a rekonstrukcích rozvodných sítí,
 • v podnikatelské sféře - v elektrotechnických oborech ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, při výstavbě a kontrole elektrických instalací apod.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Internet věcí (IoT)

 • nabízí speciální znalosti o signálech, modulacích, přenosových cestách a jejich využívání,
 • provede vás prostředím digitálních sítí a optoelektronických zařízení,
 • představí vám datové sítě a jejich zabezpečení,
 • vstupte do světa programování čidel, mikrokontrolerů a jednodeskových počítačů využívaných v aplikacích internetu věcí

Charakteristika

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový moderní trend budoucnosti, který nabízí mnohá "chytrá" řešení, např. chytré domácnosti, inteligentní domy a města, chytrou nositelnou eklektroniku, přístroje, inteligentní a automatizovanou výrobu, průmysl 4.0 atd. 

Využití a uplatnění najdou absolventi prakticky ve všech odvětvích - zdravotnictví, dopravě, energetice, zemědělství, logistice, informačních technologií, meteorologii, měření a monitoringu, životního prostředí a dalších. Desítky středně velkých českých firem neustále poptávají absolventy, kteří jsou schopni vyvíjet a programovat systémy vyhodnocující stav okolního světa, komunikující se svým okolím a ovlivňující své okolí prostřednictvím akčních zásahů.

Díky spojení znalostí elektrotechniky, automatizace a informačních technologií je tedy uplatnění absolventů tohoto oboru velmi široké. Již nyní se objevuje velká poptávka po takto vzdělaných lidech. V současné době rozvíjíme intenzivní spolupráci s některými společnostmi a vysokými školami, které se zabývají vývojem těchto technologií a novými aktuálními trendy.

Video: Co je Internet věcí (IoT), jeho současnost a budoucnost

Dovednosti absolventů

V zaměření Internet věcí získá absolvent speciální znalosti o:

 • signálech, modulacích, přenosových cestách a jejich využívání,
 • digitálních sítích a optoelektronických zařízeních,
 • zabezpečení datových sítí,
 • čidlech a akčních členech využívaných v rámci různých aplikací internetu věcí
 • regulačních principech a automatizaci,
 • programování řídících zařízení na bázi mikrokontrolerů a jednodeskových počítačů s využitím moderních programovacích jazyků,
 • principech big data a analytických možnostech získávaných dat
 • využívání dostupných cloudových služeb a jejich aplikačních rozhraní k řešení konkrétních problémů.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění u různých firem, které se zabývají širokou problematikou internetu věcí, která zahrnuje např. chytré domácnosti, chytrá města a parkování, chytré odpadové hospodářství, nositelnou elektroniku včetně lékařských diagnostických nástrojů, chytrou dopravu včetně samořiditelných dopravních prostředků, chytré logistické procesy, chytré rozvody elektrické energie (smart grid) a automatizaci výroby v podobě průmyslu 4.0. Po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se uplatňují např:

 • při zpracování a přenosu dat,
 • při návrhu, údržbě a montáži různorodých zařízení internetu věcí,
 • v činnostech konstrukčních, technologických a projekčních elektrotechnického charakteru,
 • v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení,
 • v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky i jako školicí pracovníci,
 • při řízení technologických procesů jako technici měření a regulace.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Elektrotechnika jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu. Ve škole mohou absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o další oblasti programování, OS Linux a kybernetické bezpečnosti.

Učební plán  (od 1. 9. 2018)

Předmět / ročník I II III IV ŠVP týdně ŠVP celkem
 Český jazyk a komunikace 2 1 2 1 6 196
 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 387
 Dějepis 2 0 0 0 2 68
 Občanská nauka 0 1 1 1 3 95
 Fyzika 2 2 0 0 4 134
 Ekologie a zdravověda 3 0 0 0 3 102
 Matematika 3 4 3 4 14 449
 Cvičení z matematiky (1) 0 0 0 2 2 56
 Estetické vzdělávání 1 2 1 2 6 191
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 258
 Informační technika 3 3 0 0 6 201
 Ekonomika 0 0 3 0 3 99
 Technika administrativy 1 0 0 0 1 34
 Základy elektrotechniky 4 3 0 0 7 235
 Elektrotechnologie 2 0 0 0 2 68
 Inteligentní rozvody 0 0 2 0 2 66
 Učební praxe 3 3 3 0 9 300
 Elektronika 0 2 2 0 4 132
 Technické kreslení 1 1 0 0 2 67
 Modelování na PC 0 3 0 0 3 99
 Úvod do internetu věcí 0 2 0 0 2 66
Celkem 32 32 22 13 99 3181
             
Předmět / ročník I II III IV ŠVP týdně ŠVP celkem
 volitelně pro výkonové a trakční systémy            
 Provozní praxe 0 0 2 3 5 150
 Trakční vozidla 0 0 2 5 7 206
 Elektrické stroje 0 0 0 3 3 84
 Elektroenergetika 0 0 0 4 4 112
 Elektrotechnická měření - silnoproudá 0 0 0 4 4 112
 Elektrotechnická měření 0 0 4 0 4 132
 Číslicová technika 0 0 2 0 2 66
Celkem 0 0 10 19 29 862
 volitelně pro internet věcí            
 Datové sítě 0 0 2 2 4 122
 Elektrotechnická měření 0 0 4 0 4 132
 Elektrotechnická měření - slaboproudá 0 0 0 4 4 112
 Internet věcí 0 0 4 5 9 272
 Webové aplikace 0 0 0 2 2 56
 Elektronické součástky a obvody 0 0 0 3 3 84
 Průmyslové a zabezpečovací systémy 0 0 0 3 3 84
Celkem 0 0 10 19 29 862

(1) Volitelný předmět