Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Informační technologie

Informační technologieKód a název oboru:

18–20–M/01
Informační technologie

Název školního vzdělávacího programu:

Informační technologie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd I1, I2, I3, I4

Informační technologie

Robotika

Informační technologie

Dopravní simulátor

CISCO

Velmi žádaný obor Informační technologie poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru. Žáci získají ucelený přehled v oblasti návrhu, instalace, obsluhy a údržby výpočetních systémů a počítačových sítí včetně automatizace procesů a moderního konceptu internetu věcí. Dále získají praktické dovednosti z oblasti instalace a konfigurace operačních systémů, tvorby webových stránek a databází a jejich vzájemného propojení a základní praktické dovednosti v oblasti programování aplikací. V rámci studia je také možné navštěvovat síťovou akademii CISCO s certifikací.

Nabízíme

 • ucelený přehled v oblasti návrhu, instalace, obsluhy a údržby výpočetních systémů,
 • seznámení s principy moderní oblasti internetu věcí a automatizace procesů,
 • praktické dovednosti z oblasti instalace a konfigurace operačních systémů,
 • praktické dovednosti z oblasti tvorby webových stránek a databází a jejich vzájemného propojení,
 • praktické dovednosti z oblasti návrhu a konfigurace počítačových sítí,
 • základní praktické dovednosti v oblasti programování aplikací.

Obor se vyučuje ve dvou zaměřeních:

 • Vývoj aplikací - zaměření je posíleno o programování a moderní technologie z oblasti internetu věcí.
 • Kybernetická bezpečnost - žáci získají vědomosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, možných útoků a obrany proti útokům a také chodu organizací.

Další možné aktivity a benefity

 • možnost studia síťové akademie CISCO s certifikací kde můžete ještě dále rozšířit své znalosti a dovednosti z oblastí počítačových sítí, internetu věcí, informační bezpečnosti a programování,
 • nové moderně vybavené laboratoře, učebny, diagnostické přístroje,
 • licence plnohodnotného kancelářského balíku Office 365 pro domácí použití po dobu studia zdarma,
 • trvalé licence serverových a vývojových nástrojů společnosti Microsoft pro nekomerční použití zdarma,
 • možnost účasti na kroužcích síťových technologií (CISCO, Mikrotik, HP), robotiky (LEGO Mindstorms, Ardiuno), internetu věcí (Arduino, Raspberry Pi, ESP 8266 a další) a programování (Python, Javasctipt) včetně možnosti účasti na celostátních soutěžích,
 • stipendia a odborné praxe u významných firem v regionu, spolupráci s univerzitami,
 • spolupracujeme s nadnárodními firmami (CISCO, Microsoft, Unicorn, ČD Telematika).

Dovednosti absolventů

V oblasti odborného vzdělávání se absolvent vyznačuje zejména:

 • přehledem o hardwarovém vybavení počítače,
 • schopností návrhu a instalace odpovídajících systémů výpočetní techniky včetně patřičného softwarového vybavení a jeho následné údržby,
 • schopností instalace a správy různého aplikačního vybavení,
 • schopností instalace a následné správy různých operačních systémů, včetně síťových,
 • orientováním se v oblasti návrhu a následné údržby infrastruktury menších až středně velkých počítačových stí,
 • orientováním se v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti počítačových sítí a výpočetních systémů vůbec,
 • bezproblémovým ovládáním různých kancelářských i speciálních počítačových aplikací pod různými operačními systémy,
 • schopností práce s databázovými systémy včetně tvorby vlastních databází, formulářů a sestav,
 • tvorbou počítačové grafiky a jejím použití pro marketingové a prezentační účely.

Uplatnění absolventů

Tento obor umožňuje rychlé zapojení absolventů do praxe. Absolventi se mohou uplatnit v nejrůznějších podnicích v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení systémů odpovídajících jejich účelu a nasazení,
 • údržby prostředků IT z hlediska HW,
 • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení,
 • instalace a správy OS,
 • návrhu, realizace a administrace počítačových sítí,
 • kvalifikovaného prodeje prostředků VT včetně poradenství,
 • obecné i specializované podpory uživatelů IT,
 • implementace a podpory zařízení z oblasti internetu věcí.

Možné uplatnění absolventů je například: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Informační technologie jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obor nemá stanoveno zdravotní omezení.  Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru. Žáci mohou také ve škole absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a ještě více rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí a počítačové bezpečnosti včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování a kybernetické bezpečnosti.

Žáci mají rovněž možnost vstoupit do licenčního programu Microsoft Imagine a získat zdarma trvalé licence vybraných produktů společnosti Microsoft. 

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Technická angličtina

0

0

1

0

1

Dějepis

0

2

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Elektrotechnika

3

0

0

0

3

Fyzika

2

2

0

0

4

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Cvičení z matematiky (1)

0

0

0

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technika

3

0

0

0

3

Technika administrativy

1

0

0

0

1

Ekonomika

0

0

3

0

3

Hardwarová zařízení

3

3

0

0

6

Operační systémy

2

2

3

2

9

Aplikace na PC

2

0

0

0

2

Grafika na PC

0

2

2

0

4

Počítačové sítě

0

0

5

5

10

Ochrana dat

0

0

0

4

4

Databázové aplikace

0

3

4

3

10

Základy programování

0

1

2

0

3

Učební praxe

2

2

0

0

4

Kyberbezpečnost

0

2

0

0

2

Internet věcí (2)

0

0

0

2

2

Základy programování (2)

0

0

0

3

3

Právo a řízení organizace (3)

0

0

0

2

2

Kyberbezpečnost (3)

0

0

0

3

3

 Celkem

32

32

32

32

128

(1) Volitelný předmět

(2) Volitelně od 4. ročníku pro zaměření Vývoj aplikací

(3) Volitelně od 4. ročníku pro zaměření Kybernetická bezpečnost