Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Maturitní obory > Informační technologie

Informační technologieKód a název oboru:

18–20–M/01
Informační technologie

Název školního vzdělávacího programu:

Informační technologie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd I1, I2, I3, I4

Informační technologie

Robotika

Informační technologie

Dopravní simulátor

CISCO

Obor 18-20-M/01 Informační technologie poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled v oblasti návrhu, instalace, obsluhy a údržby výpočetních systémů a počítačových sítí včetně moderního konceptu internetu věcí.

Studium je čtyřleté denní zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

Dovednosti absolventů

V oblasti odborného vzdělávání se absolvent vyznačuje zejména:

 • přehledem o hardwarovém vybavení počítače,
 • schopností návrhu a instalace odpovídajících systémů výpočetní techniky včetně patřičného softwarového vybavení a jeho následné údržby,
 • schopností instalace a správy různého aplikačního vybavení,
 • schopností instalace a následné správy různých operačních systémů, včetně síťových,
 • orientováním se v oblasti návrhu a následné údržby infrastruktury menších až středně velkých počítačových stí,
 • orientováním se v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti počítačových sítí a výpočetních systémů vůbec,
 • bezproblémovým ovládáním různých kancelářských i speciálních počítačových aplikací pod různými operačními systémy,
 • schopností práce s databázovými systémy včetně tvorby vlastních databází, formulářů a sestav,
 • tvorbou počítačové grafiky a jejím použití pro marketingové a prezentační účely.

Uplatnění absolventů

Tento obor umožňuje rychlé zapojení absolventů do praxe. Absolventi se mohou uplatnit v nejrůznějších podnicích v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení systémů odpovídajících jejich účelu a nasazení,
 • údržby prostředků IT z hlediska HW,
 • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení,
 • instalace a správy OS,
 • návrhu, realizace a administrace počítačových sítí,
 • kvalifikovaného prodeje prostředků VT včetně poradenství,
 • obecné i specializované podpory uživatelů IT,
 • implementace a podpory zařízení z oblasti internetu věcí.

Možné uplatnění absolventů je například: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Informační technologie jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obor nemá stanoveno zdravotní omezení.  Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru. Žáci mohou také ve škole absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a ještě více rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí a počítačové bezpečnosti včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování a kybernetické bezpečnosti.

Žáci mají rovněž možnost vstoupit do licenčního programu Microsoft Imagine a získat zdarma trvalé licence vybraných produktů společnosti Microsoft. 

Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Technická angličtina

0

0

1

0

1

Německý jazyk1

0

2

2

0

4

Ruský jazyk1

0

2

2

0

4

Dějepis

0

2

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

2

0

0

4

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Elektrotechnika

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova2

2

2

2

2

8

Informační technika

3

0

0

0

3

Ochrana dat

0

0

0

4

4

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technika administrativy

1

0

0

0

1

Hardwarová zařízení

5

2

0

0

7

Učební praxe

2

2

0

0

4

Operační systémy

2

2

2

2

8

Aplikace na PC

0

4

3

0

7

Grafika na PC

0

0

2

2

4

Počítačové sítě

0

0

5

5

10

Databázové aplikace

0

3

2

3

8

Základy programování

0

0

0

3

3

 

32

32

32

32

128