Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Environmentální výchova > Den Země 2018

Den Země 2018Dne 10. května 2018 pořádal Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, již XI. ročník pestré nabídky ekologických informací, soutěží a her.

Událost byla rozdělena do tří částí. Jedna část se odehrávala v parku Javorka, kde byla připravena pro návštěvníky stezka plná zajímavých úkolů, po jejichž splnění čekala v cíli na účastníky akce malá odměna. I naše škola zde měla své stanoviště a příchozí děti zde plnily jeden z úkolů. Naše škola si připravila skládání dřevěného kohouta. Cílem bylo zúčastněným dětem připomenout pověst o českotřebovském znaku a zároveň procvičit jejich šikovnost při skládání kohouta, který byl vyroben Ing. Pavlem Černým, který je učitelem oborných předmětů na naší škole. Dřevo pak mělo symbolizovat zdroj energie.

Druhá část měla formu exkurzí. Vybrané třídy naší školy 1M, E1, I11, I12, D1 se zúčastnily exkurze na skládku ve Třebovicích, nebo navštívily ČOV na Lhotce v České Třebové. Po příjezdu na skládku se návštěvníků ujal pan Halbrštát a zavedl je do třídírny plastů. Poté jim vyprávěl, jak se vše třídí, kolikrát se recykluje daný materiál, kde všude můžeme najít plasty, sklo, nápojové kartony, co se z nich vyrábí. Žáci a žákyně se dozvěděli základní informace o skládce, o jejím rozšiřování a nakonec se zúčastněné třídy vydaly na skládku podívat.

Druhá exkurze se konala v čistírně odpadních vod. Zde se žáků a žákyň ujal pan inženýr Jiří Šilar, který je provedl po celé čističce. Nejprve vysvětlil, že v některých částech města máme dělenou kanalizaci – zvlášť vodu dešťovou a zvlášť vodu splaškovou, ve starších částech města je stále jedna kanalizace. Po bezpečnostní přednášce vysvětlil chod celé čističky a následovalo prohlédnutí objektu přesně podle částí, kterými voda protéká. Když se voda dostane do čističky, projde postupně několika stupni čištění. Nejprve je voda zbavena pevných částí odpadu a následně dochází k chemickému čištění. Dojde k odbourání siřičitanů a následně k výrobě kalu pomocí jednobuněčných organismů a odbourávání dusíkatých látek. V poslední fázi dochází k vyhnívání kalu a jeho využití v zemědělství a kompostování. Samotná voda opouští závod leckdy čistší než voda tekoucí v Třebovce, do které je odtok nasměrován.

Obě exkurze byly zajímavé a plné zajímavých poznatků.

Třetí část měla formu filmového představení, kterého se zúčastnily třídy 2F a 2TZ. Žáci zhlédli film Planeta Česko, který poukazuje na krásu české přírody.

I letošní Den Země se vydařil a byl plný zajímavých aktivit a informací, které se vztahují k oblasti životního prostředí.

Park Javorka

Návštěva skládky - Třebovice

Návštěva ČOV

Zpracovali: Mgr. Iveta Fraňková, Mgr. Jana Jiroušková, Mgr. Jan Marek