Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > Přijímací řízení 2021

Přijímací řízení 2021Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Vážení uchazeči,

harmonogram jednotné přijímací zkoušky je již zveřejněn, jednotné testy z MAT a ČJ se nově konají 3. 5. a 4. 5. 2021, náhradní termíny jsou stanoveny na 2. 6. a 3. 6. 2021. Pozvánky k JPZ budeme rozesílat poštou, zákon stanovuje poslat uchazečům pozvánky nejpozději 14 dní předem.

Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2020/21. Jednotné zkušební schéma - JPZ_schema_2021 - posunute.

Za vedení Slívko Petr.

 

Doporučujeme také sledovat aktuální informace zveřejňované na stránkách MŠMT, nejčastější dotazy.

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 233/2020 Sb., § 1, 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpis jednotných zkoušek pro 1. kolo (maturitní obory)

1. řádný termín 3. 5. 2021:  MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

2. řádný termín - 4. 5. 2021:  MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

1. náhradní termín 2. 6. 2021:  MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

2. náhradní termín - 3. 6. 2021:  MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

Podrobný rozpis - JPZ_schema_2021 - posunute

Oznámení:

Vzhledem k tomu, že se na obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby přihlásilo méně uchazečů než je předpokládaný počet přijatých, rozhodl ředitel školy dle platné legislativy pro školní rok 2020/21 o nekonání přijímacích zkoušek na tomto oboru, všichni uchazeči o daný obor budou tedy přijati.

Přijímací zkoušky na ostatní maturitní obory se konají dle vyhlášení  1. kola.

Vyhlášení 1. kola

Bližší podrobnosti k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem naleznete zde.

Přihláška

Příslušný formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ i s vysvětlivkami k přihlášce jsou ke stažení zde: pdfxlsvysvětlivky.

Na stránkách Cermatu také naleznete návody a infomace k přihláškám.

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

1. termín jednotných testů na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou je stanoven na 3. 5. 2021 (na škole uvedené jako první), 2. termín pak na 4. 5. 2021 (na škole uvedené na 2. místě). Náhradní termín je jednotně stanoven na 2. 6. 2021, resp. na 3. 6. 2021. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.Ukázkové úlohy a vzorové testy je možné též nalézt pod odkazem "Přijímací zkoušky nanečisto" a v sekcích Uchazeč a Aktuality v hlavním menu na našich www stránkách. Pro žáky bude také realizován přípravný kurz z Českého jazyka a Matematiky.
 
Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2021.
Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno nejpozději 19. 5. 2021, předpokládaný termín zveřejnění výsledků je 19. 5. 2021.

Jednotné zkušební schéma: JPZ_schema_2021 - nove

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2021.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno 19. 5. 2021, výsledky budou zveřejněny 19. 5. 2021.