Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2022/23

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2022/23Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2022/23

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59, § 60, § 60a § 60f školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), § 1 a § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o přijímacím řízení“), kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

Vyhlášení 2. kola pro maturitní obory (Mechanik elektrotechnik, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby). 

Vyhlášení 2. kola pro učební obory (Elektrikář, Truhlář, Strojní mechanik). 

 

Informace k přijímacímu řízení.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.vda.cz) a na vývěsce v budově školy nejpozději dne 27. 5. 2022.

Ředitel školy odešle rozhodnutí přijatým i nepřijatým uchazečům o studium. Pokud rozhodnutí o nepřijetí uchazeče nelze doručit, ukládá se po dobu 10 pracovních dnů, a pak je považováno za doručené.

Příslušný formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ i s vysvětlivkami k přihlášce jsou ke stažení zde: pdfxlsvysvětlivky.

Na stránkách Cermatu také naleznete návody a informace k přihláškám a průvodce vyplněním přihlášky.

 

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Pro čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou se přijímací zkoušky ve 2. kole nekonají, přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou (uchazeč se nemusí osobně dostavit k přijímacímu řízení) na základě podané přihlášky uchazeče.

Počty přijímaných žáků v 2. kole:

Obor (kód a název) Přihlášky do Počet míst

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

18. 5. 2022 3
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 18. 5. 2022 3

Pro ostatní maturitní obory bude 2. kolo případně vypsáno v týdnu od 16. 5. 2022.

 

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají, přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou (uchazeč se nemusí osobně dostavit k přijímacímu řízení) na základě podané přihlášky uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 27. 5. 2022 na našich webových stránkách. 

 

Počty přijímaných žáků v 2. kole:

Obor (kód a název)   Školní vzdělávací program Přihlášky do Počet míst
26-51-H/01 Elektrikář Elektromechanik 18. 5. 2022 3
33 56 H/01 Truhlář Truhlář - nábytkář 18. 5. 2022 3
23-51-H/01 Strojní mechanik Zámečník 18. 5. 2022 3