Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení 2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23 - 6. 1. 2022.

 

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 233/2020 Sb., § 1, 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpis jednotných zkoušek pro 1. kolo (maturitní obory)

  • 1. řádný termín 12. 4. 2022: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 2. řádný termín - 13. 4. 2022: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 1. náhradní termín 10. 5. 2022: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 2. náhradní termín - 11. 5. 2022: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

Podrobný rozpis - JPZ_schema_2022

 

Vyhlášení 1. kola

Bližší podrobnosti k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem naleznete zde.

Přihláška

Příslušný formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ i s vysvětlivkami k přihlášce jsou ke stažení zde: pdf, xls, vysvětlivky.

Na stránkách Cermatu také naleznete návody a informace k přihláškám.

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

1. termín jednotných testů na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou je stanoven na 12. 4. 2022 (na škole uvedené jako první), 2. termín pak na 13. 4. 2022 (na škole uvedené na 2. místě). Náhradní termín je jednotně stanoven na 10. 5. 2022, resp. na 11. 5. 2022. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2022.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno nejpozději 30. 4. 2022, předpokládaný termín zveřejnění výsledků je 28. 4. 2022.

Jednotné zkušební schéma: JPZ_schema_2022

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2022.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno 21. 4. 2022, výsledky budou zveřejněny nejpozději 23. 4. 2022.

Přípravný kurz

ONLINE přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro šk. rok 2022/2023

Pro uchazeče o maturitní obory, kteří si podali přihlášku na naší školu, organizujeme přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který proběhne ve středu 16. 3. 2022 od 8:00 hod. prvním blokem MATEMATIKA (Slívko Petr) a od 10:00 hod. bude následovat ČESKÝ JAZYK (Hylenová Daniela). Předpokládaný čas ukončení kurzu je 11:45 hod.

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Níže naleznete ukázkové testy z matematiky a českého jazyka a literatury, záznamové archy a klíče správných řešení.

Testy jsou centrálně připraveny společností CERMAT a měly by náročností odpovídat jednotným testům v rámci přijímacího řízení (tyto testy připravuje rovněž společnost CERMAT).

Z každého testu je možno získat 50 bodů, za nesprávně zodpovězenou otázku se nic neodečítá. Celkem je tedy možno za oba testy získat v součtu 100 bodů.

Zájemcům o studium maturitních oborů doporučujeme si tyto testy vyzkoušet v domácím prostředí a za pomocí přiloženého klíče správných řešení provést jejich vyhodnocení.

V rámci přijímacího řízení bude stanovena hranice pro úspěšné zvládnutí testů na 25 bodů v součtu za oba testy.

Ukázkové testy

Testové zadání k procvičování - ostré testy použité v minulých letech 2015 až 2021, záznamové archy pro zápis správných odpovědí i klíče řešení jsou k dispozici na stránkách společnosti CERMAT, přímý odkaz zde.

Z dostupných variant testů je nutno vždy volit test pro čtyřleté obory vzdělání.

Těšíme se na setkání. Slívko Petr