Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > 1. kolo přijímacího řízení - NOVÝ NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ !

1. kolo přijímacího řízení - NOVÝ NÁHRADNÍ TERMÍN JPZ !Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Vážení uchazeči a rodiče,

oznamujeme, že vzhledem k novému nařízení obecné povahy ze dne 7. 5. 2021 vyplývá, že uchazeči, kteří měli konat přijímací zkoušky na jedné škole a na jeden ze dvou řádných termínů se nedostavili, mohou konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že budou konat tuto zkoušku v náhradním termínu!

Celé znění dodatku OOP pro přijímací zkoušky.

 

Informace ze dne 15. 4. 2021 k průběhu přijímacích zkoušek ve dnech 3. a 4. 5. 2021 (odkaz).

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021 (Cermat).

 

Vážení uchazeči,

harmonogram jednotné přijímací zkoušky je již zveřejněn, jednotné testy z MAT a ČJ se nově konají 3. 5. a 4. 5. 2021, náhradní termíny jsou stanoveny na 2. 6. a 3. 6. 2021. Pozvánky k JPZ budeme rozesílat poštou, zákon stanovuje poslat uchazečům pozvánky nejpozději 14 dní předem.

Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2020/21. Jednotné zkušební schéma - JPZ_schema_2021 - posunute.

Za vedení Slívko Petr.

 

Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 233/2020 Sb., § 1, 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpis jednotných zkoušek pro 1. kolo (maturitní obory)

  • 1. řádný termín 3. 5. 2021: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 2. řádný termín - 4. 5. 2021: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 1. náhradní termín 2. 6. 2021: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)
  • 2. náhradní termín - 3. 6. 2021: MA 8:30 hod, ČJ 11:10 hod. (časové navýšení 25/50/75/100% - 11:10/11:30/11:50/12:10)

Podrobný rozpis - JPZ_schema_2021 - posunute

Oznámení:

Vzhledem k tomu, že se na obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby přihlásilo méně uchazečů než je předpokládaný počet přijatých, rozhodl ředitel školy dle platné legislativy pro školní rok 2020/21 o nekonání přijímacích zkoušek na tomto oboru, všichni uchazeči o daný obor budou tedy přijati.

Přijímací zkoušky na ostatní maturitní obory se konají dle vyhlášení 1. kola.

Vyhlášení 1. kola

Bližší podrobnosti k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem naleznete zde.

Přihláška

Příslušný formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ i s vysvětlivkami k přihlášce jsou ke stažení zde: pdf, xls, vysvětlivky.

Na stránkách Cermatu také naleznete návody a infomace k přihláškám.

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

1. termín jednotných testů na čtyřleté obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou je stanoven na 3. 5. 2021 (na škole uvedené jako první), 2. termín pak na 4. 5. 2021 (na škole uvedené na 2. místě). Náhradní termín je jednotně stanoven na 2. 6. 2021, resp. na 3. 6. 2021. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti jednotných testů můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2021.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno nejpozději 19. 5. 2021, předpokládaný termín zveřejnění výsledků je 19. 5. 2021.

Jednotné zkušební schéma: JPZ_schema_2021 - nove

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je do 1. 3. 2021.

Přijímací řízení 1. kola bude uzavřeno 19. 5. 2021, výsledky budou zveřejněny 19. 5. 2021.

Přípravný kurz

ONLINE přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro šk. rok 2021/2022

Pro uchazeče o maturitní obory, kteří si podali přihlášku na naší školu, organizujeme letos onlinový přípravný kurz k přijímacím zkouškám v prostředí MS Teams.

Přípravný kurz proběhne ve středu 17. 3. 2021 od 8:00 hod. prvním blokem MATEMATIKA (Slívko Petr) a od 10:00 hod. bude následovat ČESKÝ JAZYK (Hylenová Daniela). Předpokládaný čas ukončení kurzu je 11:45 hod.

Vzhledem k tomu, že se na obor Operátor dřevařské a nábytkářské výroby přihlásilo méně uchazečů než je předpokládaný počet přijatých, rozhodl ředitel školy dle platné legislativy pro školní rok 2020/21 o nekonání přijímacích zkoušek na tomto oboru, všichni uchazeči o daný obor budou tedy přijati.

Přijímací zkoušky na ostatní maturitní obory se konají dle vyhlášení 1. kola, tedy centrálně zadané Cermatem 3. 5. a 4. 5. 2021.

Odkaz na kurz - kurz již proběhl.

Návod na připojení:

Není třeba instalovat žádnou aplikaci, po kliknutí na odkaz se lze připojit k video/audiokonferenci prostřednictvím webového prohlížeče CHROME nebo MS EDGE (ve Firefoxu nefunguje) z PC, notebooku tabletu nebo mobilu. Lze si také nainstalovat přímo aplikaci MS TEAMS (odkaz). Postačí obrazovka, reproduktory nebo sluchátka, případně i mikrofon.

Pro dobrou kvalitu hovoru prosím dodržujte následující pravidla, děkujeme:

  • Doporučujeme vypnutí kamery.
  • Nehovoříte-li, nechte vypnutý mikrofon.
  • Chcete-li se zeptat, zvedněte ruku klikem na symbol a zapněte si mikrofon, budete vyzváni.
  • Reagovat také můžete položením otázky v chatu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Níže naleznete ukázkové testy z matematiky a českého jazyka a literatury, záznamové archy a klíče správných řešení.

Testy jsou centrálně připraveny společností CERMAT a měly by náročností odpovídat jednotným testům v rámci přijímacího řízení (tyto testy připravuje rovněž společnost CERMAT).

Z každého testu je možno získat 50 bodů, za nesprávně zodpovězenou otázku se nic neodečítá. Celkem je tedy možno za oba testy získat v součtu 100 bodů.

Zájemcům o studium maturitních oborů doporučujeme si tyto testy vyzkoušet v domácím prostředí a za pomocí přiloženého klíče správných řešení provést jejich vyhodnocení.

V rámci přijímacího řízení bude stanovena hranice pro úspěšné zvládnutí testů na 20 bodů v součtu za oba testy.

Ukázkové testy

Testové zadání k procvičování - ostré testy použité v minulých letech 2015 až 2020, záznamové archy pro zápis správných odpovědí i klíče řešení jsou k dispozici na stránkách společnosti CERMAT, přímý odkaz zde.

Z dostupných variant testů je nutno vždy volit test pro čtyřleté obory vzdělání.

Těšíme se na setkání.