Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Život ve škole > Začátek školního roku s novým názvem a prvním ročníkem železniční akademie

Začátek školního roku s novým názvem a prvním ročníkem železniční akademieOd září 2021 zaniká na VOŠ a SŠT Česká Třebová stupeň vyššího odborného vzdělávání. Škola tak reaguje na významný úbytek zájmu, způsobený především zavedením tříleté bakalářské formy studia do našeho vysokoškolského studia. Logicky je tak potřeba změnit i název školy. Ta bude nadále vystupovat pod hlavičkou „Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová“. Vždy když něco končí, něco nového začíná. Škola se po letech opět těsněji přimyká ke své mnohaleté historii „železniční průmyslovky“. Kromě populárního simulátoru řízení lokomotivy bylo na škole otevřeno také modelové železniční kolejiště s řízením provozu a nově též Železniční akademie. V rámci té se mohou studenti stát strojvedoucími nebo výpravčími již při studiu.

Dlouhodobý nedostatek provozních pracovníků v železniční dopravě, časová i odborná náročnost jejich přípravy, ale také jasná představa studentů dopravních oborů o jejich budoucím uplatnění. Ve škole jsme tyto faktory vnímali čím dál intenzivněji, a abychom novým výzvám vykročili vstříc, spustili jsme v uplynulém školním roce přípravy projektu Železniční akademie. Cílem projektu je kompletně odborně připravit studenty na výkon vybraných povolání v železničním provozu již v průběhu studia, čímž získají nejen jistotu uplatnění v odpovědných profesích hned po ukončení studia, ale také ušetří sobě a svým případným zaměstnavatelům nemalé finanční prostředky, které by jinak dosažení takové kvalifikace představovalo.

Koncem školního roku pak přípravy projektu vyvrcholily. Škola podala na Drážní úřad žádost o akreditaci školicího střediska strojvedoucích, která byla nakonec i za přispění spolupracujících partnerů schválena. V srpnu 2021 se tak škola zapsala mezi oficiální školicí střediska, která mohou vychovávat nové strojvedoucí. Pro studenty, kteří absolvují Železniční akademii, to znamená, že ještě před maturitou je může čekat tzv. zkouška všeobecné odborné způsobilosti přímo ve škole, po jejímž úspěšném složení se stanou držiteli licence strojvedoucího. Úspora pro zaměstnavatele a studenty tak může dosáhnout až stovek tisíc korun a šesti měsíců každodenní přípravy. Tento koncept je v Česku zcela unikátní a žádná jiná škola takovou možnost nenabízí.

Společně se Správou železnic také byla stanovena pravidla a časový rozvrh, podle nichž mohou účastníci Železniční akademie dosáhnout odborné způsobilosti a složit odborné zkoušky D-03 a D-07, které je opravňují k výkonu práce signalisty a výpravčího nebo traťového dispečera. Než se člověk za normálních okolností u Správy železnic, jako téměř jediného zaměstnavatele této profese, stane výpravčím nebo traťovým dispečerem, trvá to při velmi rychlém postupu 6 měsíců a stojí stovky tisíc korun. Zde jde o návrat k tradici, která ještě na přelomu tisíciletí bývala na několika dopravních školách standardem. V časech úpadku zájmu o železnici však tato spolupráce zcela vymizela. Kdo jiný by měl začít takovou spolupráci obnovovat, než právě českotřebovská průmyslovka, která se tím stane po letech první školou, která hotové výpravčí vychová.

Železniční akademie bude nepovinným předmětem pro studenty oborů Provoz a ekonomika dopravy a Elektrotechnika se zaměřením na výkonové a trakční systémy. Výuka bude probíhat v rozsahu třech hodin týdně ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. V rámci předmětu se po absolvování společného základu studenti rozdělí do skupin zaměřených na obsluhu dráhy (výpravčí) a získání všeobecné odborné způsobilosti strojvedoucího. Připraven je též učební plán pro případné zájemce o zabezpečovací zařízení na železnici, kde se absolventi mohou uplatnit ve vysoce odborných profesích jak u Správy železnic, tak především u jejich dodavatelů – výrobců zabezpečovacích zařízení.

První studenty Železniční akademie uvítá škola již na podzim 2021, kdy půjde o zkrácenou verzi pro studenty třetích a čtvrtých ročníků s cílem složit odbornou zkoušku D-03. Do tohoto pilotního kurzu se zatím přihlásilo 17 zájemců. Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 pak začne plnohodnotná Železniční akademie pro žáky druhých ročníků, která by měla být završena podle výše popsaných možností.

 

DSC_0258.JPG