Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > I-KAP II

I-KAP IIStřední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP   Pardubického kraje

Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Podpora polytechnického vzdělávání
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
  4. Rozvoj kariérového poradenství
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol

I-KAP II