Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > Vyhlášení voleb do školské rady, seznam kandidátů

Vyhlášení voleb do školské rady, seznam kandidátůVYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s „Volebním řádem školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 23. 6. 2005, č. j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS a v souladu s „Dodatkem č. 1 k volebnímu řádu školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 2. 3. 2006, č. j.: KrÚ 14254/2006 OŠMS, vyhlašuji doplňovací volby do školské rady na obsazení jednoho člena rady z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy a jednoho člena rady z řad pedagogických pracovníků školy.


Termín a místo konání doplňovacích voleb jsou stanoveny takto:
2. 9. 2021, 8:00 – 9:00, učebna 108, areál Habrmanova.
2. 9. 2021, 10:30 – 11:30, velká zasedací místnost, areál Skalka.


Ustanovuji tříčlennou volební komisi v následujícím složení:

Ing. Petra Bártová, Ph.D., předsedkyně volební komise,
Mgr. Petr Slivko, člen volební komise,
Jan Hanik, člen volební komise.


Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči – zletilí žáci, nebo zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy do 9. 8. 2021.


Oprávnění voliči mohou předkládat písemně návrhy kandidátů předsedkyni volební komise Ing. Bártové, případně členům volební komise Mgr. Slívkovi a Janu Hanikovi. Volební komise pak postupuje dále v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Pardubickým krajem. Předseda volební komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do 13. 8. 2021 předložili písemný souhlas s kandidaturou a nejpozději dne 16. 8. 2021 zveřejní seznamy kandidátů.

S vyhlášením voleb a s pravidly voleb dle volebního řádu budou oprávnění voliči seznámeni na úřední desce školy a prostřednictvím emailové komunikace v systému Škola online.

 

V České Třebové 29. 6. 2021

Mgr. Jan Kovář, ředitel školy

 

Seznam navržených kandidátů (pdf)

Seznam kandidátů z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy:
   Vítězslav Bulva – zletilý žák školy, třída 3M

Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků školy:
   Mgr. Tomáš Slezák – pedagogický pracovník školy
   Ing. Miroslav Koutník – pedagogický pracovník školy
   Martin Panuš – pedagogický pracovník školy

 

V České Třebové 16. 8. 2021

Ing. Petra Bártová, Ph.D.

 

Informace o školské radě