Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > Volby do školské rady 2024

Volby do školské rady 2024Vyhlášení voleb do školské rady 

Č. j.: 1882/2024/SŠTDČT

 

V souladu s „Volebním řádem školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 23. 6. 2005, č. j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, č. j.: KrÚ 14254/2006 OŠMS v aktuálním znění, vyhlašuji volby do školské rady na obsazení jednoho člena rady z řad pedagogických pracovníků školy a jednoho člena rady z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

 

Termín konání doplňovacích voleb: 24. 6. 2024 od 9:00 hod. – 25. 6. 2024. do 15:00 hod.

Volby proběhnou distanční formou prostřednictvím elektronického hlasování.

 

Ustanovuji tříčlennou volební komisi v následujícím složení:

  • Slívko Petr Mgr., předseda volební komise,
  • Vacek Miloš, Mgr., člen volební komise,
  • Hýblová Petra Ing., Ph.D., členka volební komise.

 

Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči – pedagogičtí pracovníci školy, zletilí žáci, nebo zákonní zástupci nezletilých žáků do 27. 5. 2024.

 

Oprávnění voliči mohou předkládat písemně návrhy kandidátů předsedovi volební komise Ing. Slívkovi, případně členům volební komise Ing. Hýblové  a Mgr. Vackovi. Volební komise pak postupuje dále v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Pardubickým krajem. Předseda volební komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do 13. 6. 2024 předložili písemný souhlas s kandidaturou a nejpozději dne 14. 6. 2024 zveřejní seznamy kandidátů.

 

S vyhlášením voleb a s pravidly voleb dle volebního řádu budou oprávnění voliči seznámeni na úřední desce školy a prostřednictvím emailové komunikace.

 

Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Tomáš Slezák
  • Mgr. Soňa Urbánková

Seznam kandidátů z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy:

  • Leona Hořínková, zletilá žákyně školy, třída I21
  • David Aleš Jirásek, zletilý žák školy, třída 3M1

 

V České Třebové 14. 6. 2024

 

Mgr. Jan Kovář

 ředitel školy

 

Ke stažení:

Vyhlášení voleb 2024 (pdf)

Seznam kandidátů z řad pedagogických pracovníků (pdf).

Seznam kandidátů z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy (pdf).