Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ze školy > Doplňovací volby do školské rady

Doplňovací volby do školské radyVyhlášení doplňovacích voleb do školské rady 

Č. j.: 3290/2022/SŠTDČT

 

V souladu s „Volebním řádem školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 23. 6. 2005, č. j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS a v souladu s „Dodatkem č. 1 k volebnímu řádu školské rady“, vydaným Pardubickým krajem dne 2. 3. 2006, č. j.: KrÚ 14254/2006 OŠMS, vyhlašuji doplňovací volby do školské rady na obsazení jednoho člena rady z řad zletilých žáků, nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

 

Termín konání doplňovacích voleb: 5. 10. 2022 od 9:00 hod. – 7. 10. 2022. do 15:00 hod.

Volby proběhnou distanční formou prostřednictvím elektronického hlasování.

 

Ustanovuji tříčlennou volební komisi v následujícím složení:

  • Slívko Petr Mgr., předseda volební komise,
  • Hanik Jan, člen volební komise,
  • Bártová Petra Ing., Ph.D., členka volební komise.

 

Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči – zletilí žáci, nebo zákonní zástupci nezletilých žáků do 14. 9. 2022.

 

Oprávnění voliči mohou předkládat písemně návrhy kandidátů předsedovi volební komise Ing. Slívkovi, případně členům volební komise Ing. Bártové a Janu Hanikovi. Volební komise pak postupuje dále v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Pardubickým krajem. Předseda volební komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do 19. 9. 2022 předložili písemný souhlas s kandidaturou a nejpozději dne 20. 9. 2022 zveřejní seznamy kandidátů.

 

S vyhlášením voleb a s pravidly voleb dle volebního řádu budou oprávnění voliči seznámeni na úřední desce školy a prostřednictvím emailové komunikace v systému Škola online.

 

V České Třebové 5. 9. 2022

 

Mgr. Jan Kovář

 ředitel školy

 

Seznam kandidátů pro doplňovací volby do školské rady 

Ředitel školy dne 5. 9. 2022 vyhlásil doplňovací volby do školské rady na obsazení jednoho člena rady z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy. 

Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

 

Termín voleb je stanoven na 5. 10. 2022 od 9:00 hod. – 7. 10. 2022 do 15:00 hod.

 

Volby proběhnou distanční formou prostřednictvím elektronického hlasování.

 

Výsledky voleb do školské rady z hlasování ve dnech 5. - 7. 10. 2022. Zvolen byl žák třídy 3N Josef Holínka.

 

Oprávnění voliči předložili volební komisi návrhy na níže uvedené kandidáty. Uvedení kandidáti souhlasí s kandidaturou a jsou zapsáni do seznamu kandidátů.

Seznam kandidátů z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků školy:

  • René Barnet – zákonný zástupce nezletilého žáka školy Reného Barneta, třída I11
  • František Mařík – zletilý žák školy, třída 2N
  • Josef Holínka – zletilý žák školy, třída 3N

 

V České Třebové 19. 9. 2022

 

Mgr. Petr Slívko

zástupce ředitele školy