Přijímací řízení

Přihlášky zasílejte na formuláři Přihláška ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. K přijímacímu řízení je uchazeč písemně pozván. Zde si můžete přihlášku ke vzdělávání stáhnout. Za podání přihlášky se neplatí žádný administrativní poplatek.

 

Termíny:

1. kolo  15.6.2017  (uzavřeno)

2. kolo  29.8.2017  (uzávěrka přihlášek 24.8.2017)

3. kolo  19.9.2017  (uzávěrka přihlášek 14.9.2017)

4. kolo  26.9.2017  (uzávěrka přihlášek 21.9.2017)

5.kolo   5.10.2017  (uzávěrka přihlášek 3.10.2017)

 

Další kola vyhlásí ředitel školy operativně v případě obdržení přihlášky ke vzdělávání. Přihlášky ke vzdělávání  mohou uchazeči podávat až do konce října prostřednictvím sekretariátu školy (paní Gremlicová 465 568 111) nebo studijního oddělení školy (paní Dalecká 465 568 136).

 

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo     Logistika    Sociální práce

 

 

Pokyny k vyplnění přihlášky:

 

Forma vzdělávání -  denní (škola neposkytuje jiné formy vzdělávání).

 

Název a adresa Vyšší odborné školy: Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540

 

Obor vzdělání: 64-31-N/... Management     

Vzdělávací program: 64-31-N/14 Logistika a management

nebo

Obor vzdělání: 75-32-N/... Sociální práce a sociální pedagogika    

Vzdělávací program: 75-32-N/01 Sociální práce

 

Přihláška musí být potvrzena lékařem, musí být vyplněno IZO střední školy a přihláška musí být podepsána uchazečem.

 

Známky v jednotlivých ročnících střední školy není nutné vyplňovat. Pokud máte v době podání přihlášky  již složenou maturitu a znáte její výsledky, uveďte  předměty, známky a datum konání maturitní zkoušky.

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru známek maturitního vysvědčení (průměr vypočítán na 2 desetinná místa). Počet přijímaných uchazečů stanoví pro jednotlivá kola přijímací komise. Kapacita jednotlivých vzdělávacích programů v I. ročníku je 70 studentů.

 

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce u obou vzdělávacích programů.

 

Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání jsou  v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti.


Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vzdělávacím programu Logistika a management není Nařízením vlády č. 689/2004 Sb.  stanoveno  zdravotní omezení. 
 

Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vzdělávacím programu Sociální práce jsou podle  Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. zdravotním omezením závažné duševní poruchy a poruchy chování. 

 

Informace k volbě modulu Hlavní cizí jazyk:

Vzhledem k dlouhodobému malému zájmu o Německý jazyk nabízí škola  ve školním roce 2017/2018 v obou vzdělávacích programech jako Hlavní jazyk pouze jazyk anglický.

Další cizí jazyk je možné volit buď německý nebo ruský.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Publikoval: Aleš Stránský - 19.06.2017