Přijímací řízení

Na základě rozhodnutí ředitele školy č.j. 1168/VSŠČT/STR ze dne 8.6. 2018 bylo přijímací řízení na VOŠ pro šk. rok 2018/2019  v oborech 64-31/N14 Logistika a management  a 75-32-N/01 Sociální práce ZRUŠENO.

Důvodem je nízký zájem uchazečů a malý počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení, který by škole neumožnil efektivně poskytovat vyšší odborné vzdělávání a ekonomicky zajistit výuku.

 

Rozhodnutí ředitele školy o zrušení přijímacího řízení na VOŠ

 

 

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz