Přijímací řízení

Přihlášky zasílejte na formuláři Přihláška ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. K přijímacímu řízení je uchazeč písemně pozván. Přihlášku ke vzdělávání si můžete stáhnout ZDE. Za podání přihlášky se neplatí žádný administrativní poplatek.

 

Termíny:

1. kolo 14.6.2018  (uzávěrka přihlášek 31.5.2018)

2. kolo 28.8.2018  (uzávěrka přihlášek 22.8.2018)

3. kolo 18.9.2018  (uzávěrka přihlášek 13.9. 2018)

 

Další kola vyhlásí ředitel školy operativně v případě obdržení přihlášky ke vzdělávání. Přihlášky ke vzdělávání  mohou uchazeči podávat až do konce října prostřednictvím sekretariátu školy (paní Gremlicová 465 568 111) nebo studijního oddělení školy (paní Theimerová 465 568 136, 465 568 171).

 

 

Pokyny k vyplnění přihlášky:

Forma vzdělávání -  denní (škola neposkytuje jiné formy vzdělávání).

Název a adresa Vyšší odborné školy: Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540

Obor vzdělání: 64-31-N/... Management     

Vzdělávací program: 64-31-N/14 Logistika a management

nebo

Obor vzdělání: 75-32-N/... Sociální práce a sociální pedagogika    

Vzdělávací program: 75-32-N/01 Sociální práce

Přihláška musí být potvrzena lékařem, musí být vyplněno IZO střední školy a přihláška musí být podepsána uchazečem.

Známky v jednotlivých ročnících střední školy není nutné vyplňovat. Pokud máte v době podání přihlášky  již složenou maturitu a znáte její výsledky, uveďte  předměty, známky a datum konání maturitní zkoušky.

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru známek maturitního vysvědčení (průměr vypočítán na 2 desetinná místa). Počet přijímaných uchazečů stanoví pro jednotlivá kola přijímací komise. Kapacita jednotlivých vzdělávacích programů v I. ročníku je 70 studentů.

 

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce u obou vzdělávacích programů.

Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání jsou  v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti.


Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vzdělávacím programu Logistika a management není Nařízením vlády č. 689/2004 Sb.  stanoveno  zdravotní omezení. 
 

Pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vzdělávacím programu Sociální práce jsou podle  Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. zdravotním omezením závažné duševní poruchy a poruchy chování. 

 

Informace k volbě modulu Hlavní cizí jazyk:

Vzhledem k dlouhodobému malému zájmu o Německý jazyk nabízí škola  v obou vzdělávacích programech jako Hlavní jazyk pouze jazyk anglický.

Další cizí jazyk je možné volit buď německý nebo ruský.

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz