Mechanik elektrotechnik

Kód a název oboru:

26–41–L/01
Mechanik elektrotechnik

Název školního vzdělávacího programu:

Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd

1M, 2M, 3M, 4M

(inovovaný obor od 1.9.2011)

 

 

Obor Mechanik – elektrotechnik nahrazuje tradiční obor Mechanik silnoproudých zařízení od 1.9.2011 v souvislosti s vydáním nových rámcových vzdělávacích programů. Obsah výuky je přizpůsoben poptávce firem v době, kdy je nedostatek elektrotechnických odborníků s maturitou s náležitou průpravou v praktické výuce.

 

Novinkou je tedy přepracovaný školní vzdělávací program přízpůsobený aktuálním požadavkům trhu práce s vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky a automatizační techniky. Rozsah praktické výuky je 3x větší než u maturitních oborů typu SOŠ, což je přínosem pro lepší uplatnění absolventů.

 

Škola je vybavena moderními elektrotechnickými laboratořemi s kvalitní měřicí technikou a výpočetní technikou s technickými aplikačními programy. Velké procento výuky (viz učební plán) probíhá v dílnách odborného výcviku s velmi kvalitními prostorovými podmínkami a moderním technickým vybavením.

 

Výuka oboru Mechanik – elektrotechnik probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka

 

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou.

 

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Díky velkému rozsahu praktické výuky se v rámci maturitní zkoušky koná i praktická zkouška z odborného výcviku odpovídající požadavkům na výuční list. Kromě maturitního vysvědčení získávají absolventi osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5. Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat navíc Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

 

Dovednosti absolventů:

 • efektivně aplikují v praxi teoretické znalosti z elektrotechniky,
 • určují a vyhodnocují bezpečnostní rizika při obsluze a práci na elektrických zařízeních;
 • využívají a uplatňují pravidla BOZP, požárních předpisů a hygienických zásad;
 • navrhují, zapojují a sestavují jednoduché elektrické a elektronické (analogové i číslicové) obvody
 • navrhují a zhotovují plošné spoje včetně využití výpočetní techniky
 • jsou zruční při zpracování různých materiálů, provádí elektroinstalační práce
 • provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích
 • čtou a tvoří technickou dokumentaci a elektrotechnická schémata, uplatňují zásady normalizace, orientují se v technických normách
 • provádí elektrotechnická měření a analyzují a vyhodnocují naměřené výsledky
 • pracují s aplikačními programy pro konstrukci elektrotechnických a elektronických zařízení;
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky.

 

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů  elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou provozní technik, mechanik elektronik, konstruktér, revizní technik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických nebo elektronických zařízení nebo výpočetní techniky, programátor řídících systémů, aj.

 

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru.

 

Učební plán

 Předmět /ročník I. II. III. IV. celkem
 Český jazyk   2 1 1 1 5
 Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 3 3 3 3 12
 Základy společenských věd 2 1 1 1 5
 Fyzika 4,5       4,5
 Chemie a ekologie 1,5       1,5
 Matematika 4 3 3 3 13
 Literatura a umění 1 1 1 2,5 5,5
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informatika 2 2 1 1 6
 Ekonomika     1,5 2 3,5
 Elektrotechnika 2 4,5 2   8,5
 Materiály a technologie 1,5 1,5     3
 Elektronika     3 2 5
 Elektrické pohony       2 2
 Číslicová technika   2     2
 Automatizace       2 2
 Pneumatické a hydraulické  systémy       2 2
 Odborný výcvik 6 10 10 6,5 33,5
 Elektrotechnická měření     2 1,5 3,5
 Technická dokumentace 1,5 1,5     3
 Modelování na počítači     2   2
 Celkem 33 32,5 32,5 31,5 130,5

  

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz