Informační technologie

Kód a název oboru:

18–20–M/01
Informační technologie

Název školního vzdělávacího programu:

Informační technologie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:

Čtyřleté denní studium
Označení tříd I1, I2, I3, I4

 

 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled v oblasti návrhu, instalace, obsluhy a údržby výpočetních systémů a počítačových sítí včetně moderního konceptu internetu věcí.

Studium je čtyřleté denní zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky.

 

 

Dovednosti absolventů

V oblasti odborného vzdělávání se absolvent vyznačuje zejména:

 • přehledem o hardwarovém vybavení počítače,
 • schopností návrhu a instalace odpovídajících systémů výpočetní techniky včetně patřičného softwarového vybavení a jeho následné údržby,
 • schopností instalace a správy různého aplikačního vybavení,
 • schopností instalace a následné správy různých operačních systémů, včetně síťových,
 • orientováním se v oblasti návrhu a následné údržby infrastruktury menších až středně velkých počítačových stí,
 • orientováním se v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti počítačových sítí a výpočetních systémů vůbec,
 • bezproblémovým ovládáním různých kancelářských i speciálních počítačových aplikací pod různými operačními systémy,
 • schopností práce s databázovými systémy včetně tvorby vlastních databází, formulářů a sestav,
 • tvorbou počítačové grafiky a jejím použití pro marketingové a prezentační účely.

Uplatnění absolventů

Tento obor umožňuje rychlé zapojení absolventů do praxe. Absolventi se mohou uplatnit v nejrůznějších podnicích v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení systémů odpovídajících jejich účelu a nasazení,
 • údržby prostředků IT z hlediska HW,
 • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení,
 • instalace a správy OS,
 • návrhu, realizace a administrace počítačových sítí,
 • kvalifikovaného prodeje prostředků VT včetně poradenství,
 • obecné i specializované podpory uživatelů IT,
 • implementace a podpory zařízení z oblasti internetu věcí.

Možné uplatnění absolventů je například: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT.

Zdravotní způsobilost ke studiu

Pro přijetí uchazeče ke studiu v oboru Informační technologie jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obor nemá stanoveno zdravotní omezení.  Škola vyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Návaznost na další typy vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru. Žáci mohou také ve škole absolvovat Síťovou akademii CISCO. Toto studium je nad rámec náplně oboru a ještě více rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů v oblasti návrhů a správy počítačových sítí a počítačové bezpečnosti včetně možnosti uplatnění v oblastech internetu věcí. Dále možno absolvovat různé nadstavbové moduly rozšiřující získané znalosti o oblasti programování a kybernetické bezpečnosti.

Žáci maji rovněž možnost vstoupit do licenčního programu Microsoft Imagine a získat zdarma trvalé licence vybraných produktů společnosti Microsoft. 


Učební plán

Předmět / ročník

I

II

III

IV

celkem

Český jazyk a komunikace

2

1

2

1

6

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Technická angličtina

0

0

1

0

1

Německý jazyk1

0

2

2

0

4

Ruský jazyk1

0

2

2

0

4

Dějepis

0

2

0

0

2

Občanská nauka

0

1

1

1

3

Fyzika

2

2

0

0

4

Ekologie a zdravověda

3

0

0

0

3

Elektrotechnika

3

0

0

0

3

Matematika

3

4

3

4

14

Estetické vzdělávání

1

2

1

2

6

Tělesná výchova2

2

2

2

2

8

Informační technika

3

0

0

0

3

Ochrana dat

0

0

0

4

4

Ekonomika

0

0

3

0

3

Technika administrativy

1

0

0

0

1

Hardwarová zařízení

5

2

0

0

7

Učební praxe

2

2

0

0

4

Operační systémy

2

2

2

2

8

Aplikace na PC

0

4

3

0

7

Grafika na PC

0

0

2

2

4

Počítačové sítě

0

0

5

5

10

Databázové aplikace

0

3

2

3

8

Základy programování

0

0

0

3

3

 

32

32

32

32

128

 

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz