Elektrikář - silnoproud

Kód a název oboru:

26–51–H/02

Elektrikář - silnoproud

Název šk. vzdělávacího programu:

Elektrikář

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Roční zkrácené denní studium

 

 

Nový obor ročního denního studia zaváděný od 1. 9. 2016 počínaje pro chlapce a dívky s ukončeným středním vzděláním.

 

Jedná se o moderně koncipovaný obor přizpůsobený nejnovějším trendům v elektrotechnice a aktuálním požadavkům zaměstnavatelů. Vzdělávací program je tvořen vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky s cílem co nejlepšího uplatnění absolventů na trhu práce.
Dílny praktické výuky jsou komplexně vybaveny moderním technologickým zařízením, speciálním nářadím, měřicí a přístrojovou technikou, spotřební elektronikou, domácími spotřebiči, zabezpečovací technikou, učebnami hardware, aj.

 

Výuka oboru Elektrikář probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka.

 

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je ukončené střední vzdělání s maturitou, nebo výučním listem v libovolném oboru a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5.

 

Dovednosti absolventů:

 • uplatňují v praxi získané vědomosti a dovednosti z oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky a jsou schopni získávat nové informace ve svém oboru;
 • orientují se v technické dokumentaci, výrobních výkresech a v elektrotechnických normách;
 • využívají a uplatňují pravidla BOZP, určují a vyhodnocují bezpečnostní rizika při obsluze a práci na elektrických zařízeních; znají zásady poskytování první pomoci;
 • ovládají běžné technologické postupy (opracování kovů, práce s vodiči a kabely, navíjení, demontáž a montáž sestav, zapojování a oživování elektrických obvodů);
 • ovládají speciální technologické postupy v elektrotechnice i v elektronice;
 • zapojují, uvádí do provozu, diagnostikují a opravují s pomocí technické dokumentace elektrické a elektronické obvody v souladu s platnými normami a předpisy;
 • provádí základní druhy elektrotechnických měření, volí vhodné metody a vyhodnocují naměřené hodnoty;
 • montují a zapojují prvky automatizační a zabezpečovací techniky;
 • provádí klasické domovní i průmyslové elektrické elektroinstalace i nejmodernější elektroinstalace, tzv. „moderní elektrický dům“;
 • provádí instalace rozvodů malého napětí – počítačové sítě a telefonní rozvody;
 • vyhledávají a odstraňují závady na elektrických zařízeních;
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky.

 

Uplatnění

 

Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení.

 

Učební plán

 

 Předmět

ŠVP

 Tělesná výchova

1

 Základy elektrotechniky

3,5

 Elektrická měření

 z toho praktické cvičení

1

0,5

 Odborný výcvik

17

 Elektrické stroje a přístroje

3

 Elektronika

1,5

 Technologie

1

 Strojnictví

0,5

 Užití elektrické energie

2

 Rozvodná zařízení

2

 Automatizační zařízení

 z toho praktické cvičení

1,5

0,5

 Celkem

34

 
 

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz