Knihovna

Knihovna je součástí školního studijního informačního centra. Je neveřejná, slouží pouze potřebám pedagogů, studentů a žáků školy. Od školního roku 2016/2017 používá nový knihovnický systém Tritius a on-line katalog. Do katalogu vstupujte přímo bez dalšího přihlášení. V horní liště musí být vybráno VOŠ a SŠT Česká Třebová.  Lze vyhledávat mnoha způsoby podle počtu známých údajů. Rezervace přes systém se neprovádí. Výpůjční doba je 1 měsíc (u učebnic 1 školní rok).

 

Vstup do katalogu

 

„Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?“

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.“

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
IČ: 49314866, DIČ: CZ49314866
www.vda.cz