Profesní kvalifikace

VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová nabízí tyto kurzy profesní kvalifikace:

 

 

Pro všechny tyto profesní kvalifikace nabízíme závěrečnou zkoušku

 

 • Místo konání: VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
 • Kvalifikační předpoklady: minimálně základní vzdělání
 • Zdravotní předpoklady: potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor
 • Termín kurzu: zahájení kurzu vždy po naplnění minimálního počtu účastníků
 • Cena profesní kvalifikace: bude určena podle počtu účastníků, kurz profesní kvalifikace a zkoušku si hradí uchazeč sám, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • Minimální počet účastníků pro zahájení kurzu jsou tři

 

Uchazeč absolvuje profesní kvalifikaci zaměřenou na přípravu pracovníka pro zvolený obor. Výuka je v profesní kvalifikaci rozdělena do vzdělávacích modulů, kde jsou hodnoceny teoretické a praktické vědomosti, znalosti a dovednosti. Po ukončení kurzu je zájemci umožněna zkouška před autorizovanou osobou.

 

 • Výstupní doklady:
  • osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
  • osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

 • Kontakt: VOŠ a SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová, tel. 465 508 428, e-mail: [email protected]

 

 

Publikoval: Zdeněk Žaba - 06.11.2015