Elektrikář - silnoproud

Kód a název oboru:

26–51–H/02

Elektrikář - silnoproud

Název šk. vzdělávacího programu:

Elektrikář

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:

Roční zkrácené denní studium

 

 

Nový obor ročního denního studia zaváděný od 1. 9. 2016 počínaje pro chlapce a dívky s ukončeným středním vzděláním.

 

Jedná se o moderně koncipovaný obor přizpůsobený nejnovějším trendům v elektrotechnice a aktuálním požadavkům zaměstnavatelů. Vzdělávací program je tvořen vyváženým podílem slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky s cílem co nejlepšího uplatnění absolventů na trhu práce.
Dílny praktické výuky jsou komplexně vybaveny moderním technologickým zařízením, speciálním nářadím, měřicí a přístrojovou technikou, spotřební elektronikou, domácími spotřebiči, zabezpečovací technikou, učebnami hardware, aj.

 

Výuka oboru Elektrikář probíhá v učebnách a dílnách v areálu Skalka.

 

Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Podmínkou přijetí je ukončené střední vzdělání s maturitou, nebo výučním listem v libovolném oboru a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu absolventi získávají osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb. §5.

 

Dovednosti absolventů:

 • uplatňují v praxi získané vědomosti a dovednosti z oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky a jsou schopni získávat nové informace ve svém oboru;
 • orientují se v technické dokumentaci, výrobních výkresech a v elektrotechnických normách;
 • využívají a uplatňují pravidla BOZP, určují a vyhodnocují bezpečnostní rizika při obsluze a práci na elektrických zařízeních; znají zásady poskytování první pomoci;
 • ovládají běžné technologické postupy (opracování kovů, práce s vodiči a kabely, navíjení, demontáž a montáž sestav, zapojování a oživování elektrických obvodů);
 • ovládají speciální technologické postupy v elektrotechnice i v elektronice;
 • zapojují, uvádí do provozu, diagnostikují a opravují s pomocí technické dokumentace elektrické a elektronické obvody v souladu s platnými normami a předpisy;
 • provádí základní druhy elektrotechnických měření, volí vhodné metody a vyhodnocují naměřené hodnoty;
 • montují a zapojují prvky automatizační a zabezpečovací techniky;
 • provádí klasické domovní i průmyslové elektrické elektroinstalace i nejmodernější elektroinstalace, tzv. „moderní elektrický dům“;
 • provádí instalace rozvodů malého napětí – počítačové sítě a telefonní rozvody;
 • vyhledávají a odstraňují závady na elektrických zařízeních;
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky.

 

Uplatnění

 

Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení.

 

Učební plán

 

 Předmět

ŠVP

 Tělesná výchova

1

 Základy elektrotechniky

3,5

 Elektrická měření

 z toho praktické cvičení

1

0,5

 Odborný výcvik

17

 Elektrické stroje a přístroje

3

 Elektronika

1,5

 Technologie

1

 Strojnictví

0,5

 Užití elektrické energie

2

 Rozvodná zařízení

2

 Automatizační zařízení

 z toho praktické cvičení

1,5

0,5

 Celkem

34

Publikoval: Aleš Stránský - 17.08.2011