Projekty školy

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

17.09.2015 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii
Publikoval: Zdeněk Žaba 17.09.2015
Celá novinka >>

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

05.11.2014 - VOŠ a SŠT Česká Třebová se zapojila do nového projektu Pardubického kraje v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání.
Publikoval: Aleš Stránský 05.01.2014
Celá novinka >>

Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji

Projekt reaguje na potřebu spolupráce škol a zaměstnavatelů při vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování při realizaci odborných stáží ve významných firmách v regionu.
Publikoval: Bohuslav Pilgr 21.09.2012
Celá novinka >>

Inovace výuky prostřednictvím ICT

13.02.2012 - Projekt v rámci výzvy "EU peníze středním školám"
Publikoval: Zdeněk Žaba 13.02.2012
Celá novinka >>

Comenius

26.07.2011 - Mezinárodní projekt spolupráce škol, podpora výuky anglického jazyka
Publikoval: Jaroslav Horák 26.07.2011
Celá novinka >>

Ecotrama project

26.07.2011 - Determination of the qualification needs in e-commerce
Publikoval: Jaroslav Horák 26.07.2011
Celá novinka >>

Program Leonardo da Vinci

26.07.2011 - Mezinárodní partnerství institucí na bázi programu Leonardo da Vinci, jehož cílem je vytvoření studijních materiálů podporujících jazykové vzdělání studentů, učitelů a pracovníků, jejichž profesním zájmem je obor logistiky.
Publikoval: Jaroslav Horák 26.07.2011
Celá novinka >>

NETSPEC

26.07.2011 - E-learningové vzdělávání síťových specialistů
Publikoval: Zdeněk Žaba 26.07.2011
Celá novinka >>

Mladý speditér

26.07.2011 - Projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou
Publikoval: Jaroslav Horák 26.07.2011
Celá novinka >>

UNIV 2 - Kraje

26.07.2011 - UNIV - Uznávání výsledků Neformálního vzdělávání a Informálního učení v sítích škol poskytujícich Vzdělávací služby pro dospělé.
Publikoval: Jaroslav Horák 26.07.2011
Celá novinka >>

Microsoft IT Academy Program

26.07.2011 - Program Microsoft IT Academy, si klade za cíl výuku odborníků se zaměřením na produkty firmy Microsoft
Publikoval: Zdeněk Žaba 26.07.2011
Celá novinka >>