Historie školy

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová vznikla 1. 7. 2011 sloučením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů, Skalka 1692, Česká Třebová a Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540.

 

Historie SOŠ a SOU technických oborů, Skalka

 • příprava železničních učňů v České Třebové začala již kolem roku 1883
 • Po 2. světové válce byla v učňovském školství mezera
  (zanikla prvorepubliková Habrmanova škola práce)
 • Budova se stavěla postupně - dokončení výstavby v letech 1953-4, v jižním křídle ubytováni první studenti Střední průmyslové školy železniční
 • V roce 1950 položen základní kámen
 • 1952 zprovozněno jižní křídlo
 • 1953 zprovozněno severní křídlo
 • 1954 zprovozněn střed včetně kuchyně
 • V roce 1958 vznik Učňovské školy
 • Z Učňovské školy ve školním roce 1962-63 stalo Odborné učiliště
  (elektrotechnika a strojírenství se zaměřením na železniční dopravu)
 • 1.9.1980 zřízení Středního odborného učiliště železničního (zřizovatel SZD ČSD)
 • 1.7.1991 delimitace pod FMD (samostatný právní subjekt)
 • 1992 zkolaudována nová budova dílen
 • 1.8.1992 převzetí SOU Brázdov  (strojní učební obory a obor truhlář)
 • 1.11.1992 delimitace pod MH ČR
 • 1.9.1994 zaveden nový obor SOŠ a změna názvu na Integrovaná střední škola technická
 • 1.1.1996 převzetí SPV Litomyšlská (býv. SOU Armaturka – strojní učební obory)
 • 1.11.1996 delimitace pod MŠMT ČR
 • 1.9.2000 změna názvu na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů
 • 1.8.2001 delimitace pod Pardubický kraj
Publikoval: Bohuslav Pilgr - 22.08.2011