Opravné závěrečné zkoušky

Obory 26-51-H/01 Elektrikář,  23-51-H/01 Strojní mechanik a 33-56-H/01 Truhlář 

 

 zkouška

 datum

 písemná

 11. 9. 2017, od 8.00 hodin

 praktická z OV

 12. 9. - 14. 9. 2017, od 7.15 hodin

 ústní

 21. 9. 2017, od 12.00 hodin, zasedací místnost Skalka

 

 

Publikoval: Silberník Jaroslav - 29.06.2017