Opravné maturity

Písemné zkoušky a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konají dle Jednotného zkušebního schématu. Jako spádová škola, na které budou písemné zkoušky a didaktické testy společné části probíhat byla CERMATem stanovena Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí. Pozvánky k písemných zkouškám a didaktickým testům společné části obdrží všichni jechž je to týká po 15.8.2017 emailem.

 

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor:

18-20-M/01 Informační technologie, třídy I41 a I42

se koná v pondělí 11.9.2017 od 13:00 v areálu Habrmanova, místnost 110

 

Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku pro obor:

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, třída 4M

se koná 11. a 12. 9. 2017 od 7.15 v dílnách OV

 

Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku pro obor:

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, třída 4N

se koná 11. 9. 2017 od 7.15 v dílnách OV

 
 

Ústní maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky, ústní maturitní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací pro obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika, třída E4
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, třída D4
18-20-M/01 Informační technologie, třídy I41 a I42
se konají ve středu 13.9.2017  od 8:00 v areálu Habrmanova, místnost 106. Podrobnější časový harmonogram bude vyvěšen na místě.
 
 
 

Ústní maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky, ústní maturitní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obory:

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, třída 4M
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, třída 4N
se konají ve středu 13.9.2017 od 8.00 v areálu Skalka, zasedací místnost. Podrobnější časový harmonogram bude vyvěšen na místě.
 
Publikoval: Zdeněk Žaba - 20.06.2017